ឆ្នូតៗ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​លំនាំ​ឆ្នូតៗ​ ឬ​រក្សា​ទុក​ និង ផ្ទុក​បញ្ជី​ឆ្នូតៗ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Area - Hatching tab


លក្ខណសម្បត្តិ

កំណត់​ ឬ​កែ​ប្រែ​លំនាំ​ឆ្នូតៗ​មួយ ។

គម្លាត

បញ្ចូល​ចន្លោះ​សរុប​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​​បន្ទាត់​ឆ្នូតៗ ។

មុំ

បញ្ចូល​មុំ​បង្វិល​សម្រាប់​បន្ទាត់​ឆ្នូតៗ​ ​ឬ​ ចុច​ទី​តាំង​មួយ​ក្នុង​ក្រឡាចត្រង្គ​មុំ ។

ប្រភេទ​បន្ទាត់

ជ្រើស​ប្រភេទ​របស់​បន្ទាត់​ឆ្នូតៗ​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ពណ៌​​បន្ទាត់

កំណត់​ពណ៌​របស់​បន្ទាត់​ឆ្នូតៗ ។

បញ្ជី​ឆ្នូតៗ

Lists the available hatching patterns. You can also modify or create your own hatching pattern.

បន្ថែម

បន្ថែម​លំនាំ​ឆ្នូតៗ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ទៅ​បញ្ជី​បច្ចុប្បន្ន​ ។ បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​នៃ​លំនាំ​ឆ្នូតៗ​របស់​អ្នក​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​​នេះ ។​

កែប្រែ

អនុវត្ត​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ឆ្នូតៗ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​លំនាំ​ឆ្នូតៗ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​​អាច​រក្សា​ទុក​លំនាំ​ក្រោម​​ឈ្មោះ​ផ្សេង​មួយ ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។