គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ ឬ​យក​ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ចេញ​ពី​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍ទ្រនិច​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស រចនាប័ទ្ម - គូស​បន្ទាត់ក្រោម

រូបតំណាង

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម