​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​សម្រាប់​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថា​ខណ្ឌ - ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួ​អក្សរ - ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ជ្រើស​ផ្ទាំង ទ្រង់ទ្រាយ - រូបភាព - ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ

Choose Format - Frame and Object - Properties - Area tab

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - បឋម​កថា - ប៊ូតុង ច្រើន​ទៀត

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - បាត​កថា - ប៊ូតុង ច្រើន​ទៀត

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Background tab

ជ្រើស បញ្ចូល​/​កែ​សម្រួល - ភាគ - ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ


កំណត់​ក្រាហ្វិក និង​ពណ៌​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ទំព័រ (ព្រាលៗ)

ជា

ជ្រើស​ប្រភេទ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ការ​ប្រើ​ពណ៌​មួយ​ជា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

ចុច​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ។ ដើម្បី​យក​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ចេញ ចុច មិន​បំពេញ

រូបតំណាង

Highlight Color

រូប​តំណាង​

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​បន្លិច​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ជម្រើស​អត្ថបទ​មួយ​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ ចុច​រូបតំណាង បន្លិច ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង បន្លិច​ ម្តង​ទៀត ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​បន្លិច​ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​រូបតំណាង​ បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​ប្រើ​​ក្រាហ្វិក​មួយ​ជា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ឯកសារ

មាន​ព័ត៌​មាន​អំពី​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក ។

បង្ហាញ​​វាល

បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក ។

តំណ

តភ្ជាប់​ទៅ ឬ ​បង្កប់​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

មើល​ជា​​​មុន

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​ការ​មើល​ជា​មុន​របស់​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រកមើល

រក​ទី​តាំង​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​​​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បើក

ប្រភេទ

បញ្ជាក់​​វិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

ទីតាំង

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ទី​តាំង​មួយ​​ក្នុង​ក្រឡាចត្រង្គ​ទី​តាំង ​។

ផ្ទៃ

​ទាញ​ក្រាហ្វិក​ដើម្បី​បំពេញ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទាំង​មូល​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ក្រឡា​ក្បឿង

ធ្វើ​ក្រាហ្វិក​ម្តងទៀត​​ ដូច្នេះ​វា​គ្រប​​​ផ្ទៃខាង​ក្រោយ​ទាំង​មូល​​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។