ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ទីតាំង ទំហំ និង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​នៅ​ក្នុង Writer ឬ Calc បាន។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

(ជម្រើស​ទាំង​អស់​មាន​តែ​ក្នុង Writer ឬ Calc)

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថា​ខណ្ឌ - ផ្ទាំង ស៊ុម

Choose Format - Image - Properties - Borders tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Borders tab

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - ផ្ទាំង ស៊ុម

ជ្រើស​ផ្ទាំង ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ - ស៊ុម

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Borders tab

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - បឋម​កថា - ប៊ូតុង ច្រើន​ទៀត

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ - បាត​កថា - ប៊ូតុង ច្រើន​ទៀត


ការ​រៀប​ចំ​បន្ទាត់

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​កំណត់​ជាមុន​ដើម្បី​អនុវត្ត។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​តារាង​មួយ​ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ ឬ​យក​ស៊ុម​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ចេញ​ ដោយ​ប្រើ​រូប​តំណាង ស៊ុម នៅ​លើ​ របារ​តារាង

រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

រូបតំណាង

ស៊ុម

បន្ទាត់

ចុច​លើ​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។ រចនាប័ទ្ម​ត្រូវ​បាន​អនុវត្តិ​ចំពោះ​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ការ​មើល​ជាមុន ។

រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ជ្រើស​ពណ៌​បន្ទាត់​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​​សម្រាប់​​​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Padding

បញ្ជាក់​​តម្លៃ​ចន្លោះ​​​ដែល​អ្នក​ចង់​​ទុក​រវាង​ស៊ុម​ និង មាតិកា​របស់​ជម្រើស ។

ឆ្វេង

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​ស៊ុម​ឆ្វេង​ និង មាតិកា​របស់​ជម្រើស ។

ស្តាំ

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​ស៊ុម​ខាង​ស្តាំ​ និង មាតិកា​របស់​ជម្រើស ។

កំពូល

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​អ្នក​​​​​​ចង់​ទុក​រវាង​ស៊ុម​កំពូល​ និង មាតិកា​របស់​ជម្រើស ។

បាត

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​រវាង​ស៊ុម​បាត​ និង មាតិកា​របស់​ជម្រើស ។

ធ្វើ​សមកាល​កម្ម

Applies the same padding setting to all four borders when you enter a new distance.

រចនាប័ទ្ម​ស្រមោល

អ្នក​ក៏​អាច​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ស្រមោល​​មួយ​ទៅ​ស៊ុម ។ ដើម្បី​បាន​លទ្ធផល​ប្រសើរ​បំផុត​ អនុវត្ត​បែប​ផែន​នេះ​តែ​​ពេល​ដែល​មើល​ឃើញ​ស៊ុម​ទាំង​បួន​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ក្រាហ្វិក​ ឬ​វត្ថុ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះ​យុថ្កា​ទៅ​ស៊ុម​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ​មិន​អាច​លើស​ពី​ទំហំ​របស់​ស៊ុម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​អនុវត្ត​ស្រមោល​មួយ​ទៅ​ស៊ុម​របស់​វត្ថុ​មួយ​​ដែល​បំពេញ​ស៊ុម​ទាំង​មូល​ ទំហំ​របស់​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្រមោល ។​


ទីតាំង

ចុច​រចនាប័ទ្ម​ស្រមោល​សម្រាប់​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ចម្ងាយ

បញ្ចូល​ទទឹង​របស់​ស្រមោល ។

ពណ៌

​ជ្រើស​ពណ៌​មួយ​សម្រាប់​ស្រមោល ។