បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួ​អក្សរ - ផ្ទាំង បែបផែន​ពុម្ព​អក្សរ

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font Effects tab


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ពាក្យ​ទាំង​មូល​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ ឬ​ទៅ​អត្ថបទ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល​ ។

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

កំណត់​ពណ៌​សម្រាប់​អត្ថបទ​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ពណ៌​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​ជា​ពណ៌​ខ្មៅ​សម្រាប់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​​ភ្លឺ និង​ កំណត់​ទៅ​ជា​ពណ៌​ស សម្រាប់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​​ពណ៌​ខ្មៅ ។​

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ពណ៌​អត្ថបទនឹង​ត្រូវ​មិន​អើ​ពើ​ បើសិន​​គូសធីក​ ប្រើ​ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់​ការបង្ហាញ​នៅ​លើ​អេក្រង់​ នៅ​ក្នុង​ - LibreOffice - មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួល​ ។


ក្បាច់

ជ្រើស​បែប​ផែន​ក្បាច់​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ក្បាច់លៀន​ធ្វើ​ឲ្យ​តួអក្សរ​លេច​ឡើង​ហាក់​ដូច​ជា​​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផុស​ឡើង​លើ​ទំព័រ​ ។​ ក្បាច់​លឹប​ធ្វើ​ឲ្យ​តួអក្សរ​​លេច​ឡើង​ហាក់​ដូច​ជា​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​លឹប​ចូល​ក្នុង​ទំព័រ​ ។

គ្រោង

បង្ហាញ​គ្រោង​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស។ បែបផែន​នេះ​មិន​ដំណើរការ​ជាមួយ​គ្រប់​ពុម្ពអក្សរ​ទេ។

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​ពី​ក្រោម និង​ខាងស្ដាំ​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

លើស​បន្ទាត់

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​គូស​បន្ទាត់​ពី​លើ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការគូស​បន្ទាត់​ពី​លើ​តែ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ ជ្រើស​ប្រអប់​ ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ ។

ពណ៌​លើស​បន្ទាត់

ជ្រើស​ពណ៌​សម្រាប់​បន្ទាត់​លើ។

បន្ទាត់​ឆូត

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ឆូត​សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


រ​​គូស​បន្ទាត់​​​ក្រោម

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​​គូស​បន្ទាត់​ពី​លើ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការគូស​បន្ទាត់​ពី​លើ​តែ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ ជ្រើស​ប្រអប់​ ពាក្យ​នីមួយ​ៗ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​អនុវត្ត​ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ទៅ​អត្ថបទ​អក្សរ​តូច​លើ​មួយ​ ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​​ត្រូវ​បាន​លើក​​ទៅ​កម្រិត​អក្សរ​​តូច​លើ​​ ។ ប្រសិន​បើ​អក្សរ​តូច​លើ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ដែល​មាន​អត្ថបទ​ធម្មតា​ ការ​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​​មិន​ត្រូវ​បាន​លើក​ទេ ។


រូបតំណាង​នៅ​លើ​របារ​ទ្រង់ទ្រាយ ៖

រូបតំណាង

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ពណ៌​គូស​បន្ទាត់ក្រោម

ជ្រើស​ពណ៌​សម្រាប់​បន្ទាត់​ក្រោម។

ពាក្យ​ដោយ​ឡែក

អនុវត្ត​បែបផែន​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចំពោះ​តែ​ពាក្យ​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិន​អើពើ​ដកឃ្លា។

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

សម្គាល់​ការ​សង្កត់

ជ្រើស​តួអក្សរ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ខាងលើ ឬ​ខាងក្រោម​អត្ថបទ​ទាំងមូល​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ទីតាំង

បញ្ជាក់​ទីតាំង​ដើម្បី​បង្ហាញ​សញ្ញា​សង្កត់​សំឡេង។

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។