ពេញ​​​អេក្រង់

បង្ហាញ​ ឬ​លាក់​ម៉ឺនុយ និង របារ​ឧបករណ៍​នៅក្នុង Writer ឬ Calc ។ ដើម្បី​ចេញពី​របៀប​ពេញ​អេក្រង់ គឺ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង បើក/បិទ​ពេញអេក្រង់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ពេញ​អេក្រង់

ប្ដូរ(Shift)++J


នៅ​ក្នុង Writer និង Calc អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវកាត់ +ប្ដូរ(Shift)+J ដើម្បី​ប្ដូរ​រវាង​របៀប​ធម្មតា និង​ពេញ​អេក្រង់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នកនៅតែ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់នៅ​ក្នុង​របៀប ពេញអេក្រង់ សូម្បី​តែ​ម៉ឺនុយ​មិនអាច​ប្រើបាន​ក៏​ដោយ ។