កែសម្រួល​តំណ

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - តំណ


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​មួយ​ ដែល​មាន​តំណ​ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ជម្រុញ​​​ឲ្យ​ធ្វើ​​តំណ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ ។ អាស្រ័យលើ​កន្លែង​​ដែល​ឯកសារ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក ដំណើរ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​អាច​ចំណាយ​ពេល​ពីរ​​ ឬ​បី​នាទី​ដើម្បី​បញ្ចប់ ។​


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​​កំពុង​ផ្ទុក​​ឯកសារ​មួយ​ដែល​មាន​តំណ​ DDE ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​​​ធ្វើ​តំណ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ ។ បដិសេធ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​បង្កើត​កាត​តភ្ជាប់​មួយ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ DDE ។


ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​តំណ​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ឯកសារ​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ផ្សេង​សម្រាប់​​​តំណ​នេះ ។

ឯកសារ​ប្រភព

រាយ​ផ្លូវ​ឲ្យ​ឯកសារ​​ប្រភព ។

ធាតុ

រាយ​កម្មវិធី​ (​ប្រសិន​បើ​ដឹង​) ដែល​ឯកសារ​ប្រភព​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ ។

ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​ឯកសារ​ ដូច​ជា ក្រាហ្វិក​ នៃ​ឯកសារ​ប្រភព ។

ស្ថានភាព

រាយ​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពី​ឯកសារ​ប្រភព ។

ស្វ័យ​​ប្រវត្តិ

ធ្វើ​មាតិកា​របស់​តំណ​​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ខ្លះ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​​ក្នុង​ឯកសារ​ប្រភព​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​មាន​តំណ ។ ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ដៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ជម្រើស​នេះ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​ឯការ​ក្រាហ្វិក​​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទេ ។

ជម្រើស​​ ស្វ័យ​ប្រវត្តិ គឺ​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​សម្រាប់​តំណ DDE ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តំណ​ DDE មួយ​ដោយ​ចម្លង​មាតិកា​ពី​ឯកសារ​មួយ​ និង បិទភ្ជាប់​ ដោយ​ជ្រើស​ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់​ពិសេស និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ប្រអប់​ តំណ ។ ជា​ DDE គឺ​​ជា​ប្រព័ន្ធ​តំណ​ដែល​មាន​មូល​ដ្ឋាន​លើ​អត្ថប​ទ​មួយ​ បង្ហាញ​តែ​ទសភាគ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​គោល​ដៅ​ ។

ដោយ​ដៃ

ធ្វើ​តំណ​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ​ តែពេល​អ្នក​ចុច​ប៊ូតុង​ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប៉ុណ្ណោះ ។

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ធ្វើ​ឲ្យ​តំណ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាន់​សម័យ​ ដូច្នេះ​កំណែ​​ដែល​​បាន​រក្សា​ទុក​​ថ្មី​បំផុត​នៃ​ឯកសារ​​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

កែប្រែ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ឯកសារ​ប្រភព​សម្រាប់​តំណ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បំបែក​​តំណ

ចុះ​​បន្ទាត់​រវាង​ឯកសារ​ប្រភព​ និង​ ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ មាតិកា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ​ថ្មី​បំផុត​របស់​ឯកសារ​ប្រភព​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។