ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ LibreOffice ថ្មីមួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី

រូប​តំណាងថ្មី លើ​របារ​ ស្តង់ដារ (ឯកសារ​បង្ហាញ​ប្រភេទ​ឯកសារ​ថ្មី)

រូបតំណាង

ថ្មី

គ្រាប់ចុច +N


បើ​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ឯកសារ​ចេញពី​ពុម្ព អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស ថ្មី - ពុម្ព ។

ពុម្ព​មួយ​គឺ​ជា​​ឯកសារ​​មួយ​ដែល​មាន​ធាតុ​រចនា​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ​ រួម​មាន​ រចនាប័ទ្ម​ការធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ស៊ុម​ ក្រាហ្វិក​ វាល​​ ប្លង់​ទំព័រ​ និង​អត្ថបទ ។​

​រូប​តំណាង​

ឈ្មោះ

អនុគមន៍​

រូបតំណាង

ឯកសារ​អត្ថបទ

បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​មួយ​ ​(LibreOffice Writer) ។

រូបតំណាង

សៀវភៅ​បញ្ជី

បង្កើត​ឯកសារ​សៀវភៅ​ថ្មីមួយ​ (LibreOffice Calc) ។

រូបតំណាង​

ការ​បង្ហាញ

Creates a new presentation document (LibreOffice Impress).

រូបតំណាង

គំនូរ

បង្កើត​ឯកសារ​គំនូរ​ថ្មី​មួយ​​ (LibreOffice Draw) ។

រូបតំណាង

មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ

បើក​​ អ្នក​ជំនួយ​ការ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ ដើម្បី​បង្កើត​​ ឯកសារ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​មួយ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ HTML

បង្កើត​ឯកសារ​ HTML ​ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​ XML

បង្កើត​ឯកសារ​ សំណុំ​បែប​បទ​ X​​ ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ​មេ

បង្កើត​ ឯកសារ​មេ​​​ ថ្មី​មួយ​ ។

រូបតំណាង

រូបមន្ត

បង្កើត​ឯកសារ​រូបមន្ត​​​ថ្មី​មួយ​ (LibreOffice Math) ។

រូបតំណាង

ស្លាក

បើក​ប្រអប់​​ ស្លាក​​ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ជម្រើស​ សម្រាប់​ស្លាក​របស់​អ្នក​ និង​បន្ទាប់​បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ស្លាក​​ (LibreOffice Writer) ។

រូបតំណាង

នាមប័ណ្ណ

បើក​ប្រអប់​​ នាម​ប័ណ្ណ​​ ដែល​អ្នក​​អាច​កំណត់​ជម្រើស​ សម្រាប់​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ និង​បន្ទាប់​មក​បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​មួយ​​ ​(LibreOffice Writer) ។

រូបតំណាង

ពុម្ព​

បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​ដោយ​ប្រើ​ពុម្ព​ដែល​មាន​ស្រាប់។