ប៊ូតុង​ដែល​ប្រើ​ញឹកញាប់

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

បញ្ចប់

អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងអស់​ ហើយ​បិទ​អ្នក​ជំនួយ​ការ ។

របារ​ឧបករណ៍

ដោយ​ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​​រូបតំណាង​មួយ​ចំនួន​ អ្នក​នឹង​បើក​របារ​ឧបករណ៍​មួយ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ទី​របារ​ឧបករណ៍ ចូរ​អូស​របារ​ចំណង​ជើង ។ ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​​កណ្តុរ​ភ្លាម​ នោះ​របារ​ឧបករណ៍​នឹង​ស្ថិត​នៅ​ទីតាំង​ថ្មី ។ អូស​របារ​ចំណង​ជើង​ទៅ​ទីតាំង​មួយ​ផ្សេង ឬ​អូស​ទៅ​គែម​បង្អួច ដែល​របារ​ឧបករណ៍​នឹងចត ។ បិទ​របារ​ឧបករណ៍​ដោយ​ចុច​រូប​តំណាង​ បិទ​បង្អួច ។ ដើម្បី​អាច​មើល​ឃើញ​​របារ​ឧបករណ៍​ម្តង​ទៀត​ ចុច មើល​ - របារ​ឧបករណ៍ - (ឈ្មោះ​របារ​ឧបករណ៍) ។

ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ

  1. នៅ​វត្ថុបញ្ជា​សំណុំបែបបទ ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ​គឺ​ជាលក្ខណសម្បត្តិ​នៃវាល​លេខ វាល​រូបិយប័ណ្ណ វាល​កាលបរិច្ឆេទ ឬវាល​ពេលវេលា ។ ប្រសិន​បើ​បាន​អនុញ្ញាត​លក្ខណសម្បត្តិ "ប៊ូតុង​បង្កើនបន្ថយ" វាល​បង្ហាញ​គូ​និមិត្ត​សញ្ញា​ជាមួយ​ការចង្អុល​ព្រួញ​កណ្ដុរ​​បញ្ច្រាសទិស ទាំង​បញ្ឈរ ឬ​ផ្ដេក ។

  2. នៅ​ក្នុង Basic IDE ប៊ូតុង​បង្កើនបន្ថយ គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ដែលបាន​ប្រើ​សម្រាប់​វាល​លេខ​ជាមួយគ្នា​នឹង​និមិត្តសញ្ញា​ព្រួញ​ពីរ ។

អ្នកអាច​វាយ​បញ្ចូល​តម្លៃ​លេខ​ទៅក្នុង​វាល​​នៅ​ជាប់​នឹង​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ ឬ​ជ្រើស​តម្លៃ​ដែលមាន​និមិត្តសញ្ញា​ព្រួញ​ឡើងលើ ឬ​ព្រួញចុះក្រោម​លើ​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ ។ នៅលើ​ក្ដារចុច អ្នក​អាច​សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ព្រួញឡើងលើ និង​ព្រួញចុះក្រោម ដើម្បី​បង្កើន ឬ​បន្ថយ​តម្លៃ ។ អ្នក​អាច​សង្កត់​គ្រាប់ចុច​ទំព័រលើ​(Page Up) និង​ទំព័រ​ក្រោម​(Page Down) ដើម្បី​កំណត់​តម្លៃ​អតិបរមា និង​អប្បបរមា ។

ប្រសិន​បើ​វាល​នៅជាប់​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ កំណត់​តម្លៃលេខ អ្នកអាច​កំណត់ ឯកតា​រង្វាស់ ឧទាហរណ៍ 1 cm ឬ 5 mm, 12 pt ឬ 2" ។

បម្លែង

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​ទៅ​មុខ​តាម​រយៈ​ប្រអប់ ប៊ូតុង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា បន្ទាប់ ។ នៅ​លើ​ទំព័រ​ចុង​ក្រោយ ប៊ូតុង​មាន​ឈ្មោះ​ថា បម្លែង ។ បន្ទាប់​មក​ការ​បម្លែង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយការ​ចុច​ប៊ូតុង ។

ម៉ឺនុយ​បរិបទ

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​​របស់​វត្ថុ​សកម្ម ដំបូង​ចុច​វត្ថុ​ ដោយ​ប្រើ ប៊ូតុង​កណ្ដុរ​ដើម្បីជ្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក  ។ ម៉ឺនុយ​បរិបទ​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ សូម្បី​តែ​វត្ថុ​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក៏​ដោយ ។ រក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​​​នៅ​កន្លែង​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​បន្ទាប់​ពី​ការ​អះអាង ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​ការ ​ការ​អះអាង ។

ប្រព័ន្ធ​ម៉ែត្រ

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

បិទ

បិទ​ប្រអប់ និង​រក្សា​ទុក​រាល់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ ។

បិទ

បិទ​ប្រអប់ ។

អនុវត្ត

អនុវត្ត​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ឬ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​មិន​បិទ​ប្រអប់ ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

ចុច​រូប​តំណាង បង្រួញ ដើម្បី​បន្ថយ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​នៃ​វាល​​បញ្ចូល ។ នោះ​វា​នឹង​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ដើម្បី​សម្គាល់​សេចក្តី​យោង​ដែល​​ត្រូវ​ការ​​ក្នុង​សន្លឹក ។ បន្ទាប់​មក​​រូប​តំណាង​នឹង​បម្លែង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា​រូប​តំណាង ពង្រីក​អតិ​បរមា ។ ចុច​វា​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​ដើម​របស់​វា​វិញ ។

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

រូបតំណាង

បង្រួញ

រូបតំណាង

ពង្រីក​អតិបរមា

មើលវាល​​ជា​មុន

បង្ហាញ​ការ​មើល​ជា​មុន​នៃ​ជម្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

បន្ទាប់

ចុច​ប៊ូតុង បន្ទាប់ និង​អ្នក​ជំនួយការ​ប្រើ​កា​រកំណត់​ប្រអប់​បច្ចុប្បន្ន និង​បន្ត​ទៅ​ជំហានបន្ទាប់ ។ ប្រសិនបើ​​អ្នក​នៅលើជំហាន​​ចុងក្រោយ ប៊ូតុង​នេះ​ក្លាយ​ បង្កើត ។

Dialog Buttons

កំណត់ឡើងវិញ

Resets modified values back to the tab page previous values.

បោះបង់

Closes dialog and discards all changes.

OK

Saves all changes and closes dialog.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

កំណត់ឡើងវិញ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​ផ្ទាំង​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​ ពេល​ដែល​ប្រអប់​​នេះ​ត្រូវ​បាន​បើក ។ សំណួរ​អះអាង​មិន​លេចឡើង​ទេ នៅ​ពេល​អ្នក​បិទ​ប្រអប់ ។

កំណត់ឡើងវិញ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​តម្លៃ​ដែល​បាន​កែប្រែ ទៅ​ជា​តម្លៃ​លំនាំ​ដើម ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

សំណួរ​អះអាង​មិន​លេច​ឡើង​ទេ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​អះអាង​ប្រអប់​ដោយ​ចុច យល់​ព្រម នោះ​ការ​កំណត់​ទាំងអស់​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​វិញ ។


ស្តង់ដារ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​តម្លៃ​ដែល​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ប្រអប់​ទៅ​ជា​តម្លៃ​តម្លើង​លំនាំ​ដើម ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ការ​អះអាង​មិន​លេច​ឡើង មុន​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ ។


ថយ​​ក្រោយ

មើល​ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​ជំហាន​មុន ។ កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ប៊ូតុង​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​​ចាប់​ពី​ទំព័រ​ទី​ ២ ឡើង​ទៅ​ ។

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

ជ្រើស​អនុគមន៍​ដូច​ខាងក្រោម​ផង​ដែរ៖

គិត​ជា

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

(ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​តាម​រយៈ ម៉ឺនុយ​បរិបទ)។

ដោយ​ចុច​ឧបករណ៍​ទ្វេដង, អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​សម្រាប់​ភារកិច្ច​ច្រើន។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ហៅ​ឧបករណ៍​ដោយ​ចុច​តែ​ម្ដង, វា​ត្រឡប់​ទៅ​ជម្រើស​ចុច​ចុង​ក្រោយ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​ទាំងស្រុង។

ចុច Shift+F1 និង​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​បញ្ជា​​ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​ឧបករណ៍​បញ្ជា។

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.