ម៉ឺនុយ

ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ​ដូច​ខាង​ក្រោម មាន​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បង្អួច​ដែល​មាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ។ ដូចគ្នា​នេះដែរ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ដែល​ទាក់ទង​ជាមួយ​វត្ថុ ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

ម៉ឺនុយ​គឺ​ជា​បរិបទ​ដែល​រស់​រវើក ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​តែ​ចំពោះ​អ្វី​ៗ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការងារ​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​បច្ចុប្បន្ន ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នោះ​នឹង​មាន​សម្រាប់​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។ បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ បន្ទាប់​​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំងអស់​​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កែសម្រួល​ក្រាហ្វិក ។


​​ឯកសារ

ពាក្យ​បញ្ជា​ទាំងនេះ អនុវត្ត​ចំពោះ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ដោយ​បើក​ឯកសារ​ថ្មី ឬ​បិទ​កម្មវិធី ។

កែ​សម្រួល

ម៉ឺនុយ​នេះ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែសម្រួល​មាតិកា​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

មើល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៅលើ​អេក្រង់ ។

បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ "បញ្ចូល" មាន​ពាក្យ​បញ្ជា ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​ ដូច​ជា​ ក្រឡា ជួរ​ដេក សន្លឹក និង​ឈ្មោះ​ក្រឡា ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​ទ្រង់ទ្រាយ​

ម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ មាន​ពាក្យ​​បញ្ជា​សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា វត្ថុ ដែល​បាន​ជ្រើស និង មាតិកា​ក្រឡា​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

ចាប់ផ្តើម

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

ទិន្នន័យ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ទិន្នន័យ ដើម្បី​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ តម្រៀប និង​ត្រង​ទិន្នន័យ គណនា​លទ្ធផល គ្រោង​ទិន្នន័យ និង​បង្កើត​តារាង​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

ឧបករណ៍

ម៉ឺនុយ​ ឧបករណ៍ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ ​តាម​ដាន​សេចក្តី​យោង​សន្លឹក​ រក​កំហុស​ និង​កំណត់​ដំណើរ​រឿង ។

បង្អួច

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្កើត និង​បង្ហាញ​បង្អួច​ឯកសារ ។

​ជំនួយ

ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ និង ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​របស់ ​LibreOffice ។