ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ច្រើន​បន្ទាត់

  1. ចុច +Enter ដើម្បី​បញ្ចូល​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​ដោយ​ដៃ។ ផ្លូវកាត់​នេះ​ដំណើរការ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា ឬ​នៅ​ក្នុង​បន្ទាត់​បញ្ចូល។ បន្ទាត់​បញ្ចូល​អាច​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ទៅកាន់​បន្ទាត់​ច្រើន​ដោយ​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ចុះក្រោម​នៅ​ខាងស្ដាំ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​អត្ថបទ​បំបែក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ស៊ុម​ខាង​ស្តាំ​នៃ​ក្រឡា បន្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ជ្រើស​រាល់​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​អត្ថបទ​បំបែក​នៅ​ស៊ុម​ខាង​ស្តាំ ។

  2. នៅ​ក្នុង ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា - ការ​តម្រឹមគូសធីក​​ជម្រើស​ រុំ​អត្ថបទ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង​ចុច​យល់ព្រម ។