រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​រូបរាង នៃ​ទំព័រ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Page.


អ្នក​រៀប​ចំ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទំព័រ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​​កំណត់​ប្លង់​ទំព័រ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទំព័រ​តែ​មួយ​ ឬ​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ និង ការ​បង់​លេខ​រៀង ។

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

បឋមកថា

បន្ថែម​បឋមកថា​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ បឋមកថា​គឺ​ជា​ផ្ទៃ​មួយ​​​នៅ​ក្នុង​រឹទំព័រ​​កំពូល​ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

បាតកថា

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

សន្លឹក

បញ្ជាក់​លម្អិត​ធាតុ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​សន្លឹក​បោះពុម្ព នៃ​សន្លឹក​ដែល​ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។ លើស​ពី​នេះ អ្នក​អាច​កំណត់​លំដាប់​បោះពុម្ព លេខ​ទំព័រ​ដំបូង និង​មាត្រដ្ឋាន​ទំព័រ ។

កំណត់ឡើងវិញ

កំណត់​ឡើង​វិញ​នូវ​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​ផ្ទាំង​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​ ពេល​ដែល​ប្រអប់​​នេះ​ត្រូវ​បាន​បើក ។ សំណួរ​អះអាង​មិន​លេចឡើង​ទេ នៅ​ពេល​អ្នក​បិទ​ប្រអប់ ។