MkDir Statement

αž”αž„αŸ’αž€αžΎαžβ€‹αžαžβ€‹αžαŸ’αž˜αžΈβ€‹αž˜αž½αž™ αž›αžΎβ€‹αž§αž”αž€αžšαžŽαŸβ€‹αž•αŸ’αž‘αž»αž€β€‹αž‘αž·αž“αŸ’αž“αž“αŸαž™β€‹β€‹αž˜αž½αž™Β αŸ”

αžœαžΆαž€αŸ’αž™β€‹αžŸαž˜αŸ’αž–αž“αŸ’αž’ αŸ–

MkDir Text As String

αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžš αŸ–

Text αŸ– αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αžαŸ’αžŸαŸ‚β€‹αž’αž€αŸ’αžŸαžšβ€‹αžŽαžΆβ€‹αž˜αž½αž™ αžŠαŸ‚αž›β€‹αž”αž‰αŸ’αž‡αžΆαž€αŸ‹β€‹αžˆαŸ’αž˜αŸ„αŸ‡ αž“αž·αž„β€‹αž•αŸ’αž›αžΌαžœβ€‹αž“αŸƒβ€‹αžαžβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž“αžΉαž„β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αž„αŸ’αž€αžΎαžΒ αŸ” αž’αŸ’αž“αž€β€‹αž€αŸβ€‹αž’αžΆαž…β€‹αž”αŸ’αžšαžΎβ€‹αž•αž„αžŠαŸ‚αžšβ€‹αž“αžΌαžœβ€‹ αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹ URLΒ αŸ”

αž”αŸ’αžšαžŸαž·αž“β€‹αž”αžΎβ€‹αž•αŸ’αž›αžΌαžœβ€‹αž˜αž·αž“β€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž€αŸ†αžŽαžαŸ‹ αžαžβ€‹αžαŸ’αžšαžΌαžœβ€‹αž”αžΆαž“β€‹αž”αž„αŸ’αž€αžΎαžβ€‹αž€αŸ’αž“αž»αž„β€‹β€‹αžαžβ€‹αž”αž…αŸ’αž…αž»αž”αŸ’αž”αž“αŸ’αž“Β αŸ”

Error codes:

5 αž€αžΆαžšβ€‹αž αŸ…β€‹αž”αŸ‚αž”αž”αž‘β€‹αž˜αž·αž“β€‹αžαŸ’αžšαžΉαž˜αžαŸ’αžšαžΌαžœ

76 αžšαž€β€‹αž˜αž·αž“β€‹αžƒαžΎαž‰β€‹αž•αŸ’αž›αžΌαžœ

αž§αž‘αžΆαž αžšαžŽαŸ αŸ–

Sub ExampleFileIO

' Example for functions of the file organization

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Does the directory exist ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Create directory"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Rename in the same directory

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converts a system path in URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' the colon with DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function