სტატუსის ზოლი

სტატუსის ზოლი შეიცავს ინფორმაციას მიმდინარე დოკუმენტის შესახებ და გააჩნია სხვადასხვა ღილაკები საგანგებო ფუნქციებისათვის.

გვერდის ნომერი

სტატუსის ზოლში ნაჩვენებია მიმდინარე გვერდის ნომერი. ორჯერ დაწკაპუნება ხსნის ნავიგატორს, რომლითაც შეგიძლიათ იმოძრაოთ დოკუმენტში. მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნება აჩვენებს დოკუმენტში არსებულ ყველა სანიშნეს. დააწკაპუნეთ სანიშნეს ტექსტის კურსორის დანიშნნულ ადგილას გადასასვლელად.

ფაილიდან

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

ენა

Displays the language for the selected text.
Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.
Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation.
Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph.
Choose More to open a dialog with more options.

ზოგადი

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

წერტილები

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status Bar. This also applies to new, not yet saved documents.

ციფრული ხელმოწერა

See also Digital Signatures.

შერეული ჩვენება

Displays current information about the active document.

Zoom & View Layout

Three controls on the Writer Status Bar allow you to change the zoom and view layout of your text documents.

The View Layout icons show from left to right: Single column mode. View mode with pages side by side. Book mode with two pages as in an open book.

Drag the Zoom slider to the left to show more pages, drag to the right to zoom into a page and show a smaller area of the page.

წერტილები

Specifies the current page display zoom factor.