ინსტრუმენტების ზოლები

ამ განყოფილებაში მოიპოვება LibreOffice Writer-ში არსებული ინსტრუმენტების ზოლების განხილვა This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

ფორმატირების ზოლი

ფორმატირების ზოლი შეიცავს რამოდენიმე ტექსტის ფორმატირების ფუნქციას.

Drawing Bar

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

ჩარჩოს ზოლი

The Pictureზოლი შეიცავს ფუნქციებს არჩეული bitmap გრაფიკის ფორმატირებისა და განლაგებისათვის.

ჩარჩოს ზოლი

როდესაც ჩარჩო არჩეულია ჩარჩოს ზოლს გააჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციები ჩარჩოს ფორმატირებისა და განთავსებისთვის.

OLE - ობიექტის ზოლი

OLE ობიექტის ზოლი ჩნდება როდესაც ობიექტები არის არჩეული და შეიცავს ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციებს ობიექტების ფორმატირებისა და განთავსებისათვის.

ცხრილის ზოლი

The Table ზოლი შეიცავს ცხრილებთან მუშაობისთვის საჭირო ფუნქციებს. ის ჩნდება როდესაც კურსორს დააყენებთ ცხრილზე.

სახატავი ობიექტის პარამეტრების ზოლი

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Bullets and Numbering Bar

The ჩამონათვლისა და გადანომვრის ზოლიზოლი შეიცავს დანომრილი აბზაცების მოდიფიცირების ფუნქციებს, აგრეთვე ფუნქციებს აბზაცების განლაგებისა და აბზაცების სხვადასხვა დონეების განსაზღვრისათვის.

ტექსტური ობიექტის ზოლი

შეიცავს ფორმატირების ბრძანებებს ტექსტისათვის რომელსაც შეიცავს სახატავი ობიექტი. ტექსტური ობიექტის ზოლი ჩნდება მაშინ როდესაც ხდება ორმაგი დაწკაპუნება სახატავი ობიექტის შიგნით.

სტატუსის ზოლი

სტატუსის ზოლი შეიცავს ინფორმაციას მიმდინარე დოკუმენტის შესახებ და გააჩნია სხვადასხვა ღილაკები საგანგებო ფუნქციებისათვის.

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

ცხრილის მონაცემების ზოლი

მონაცემების ხედის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ ცხრილის მონაცემების ზოლი.

სახაზავები

სახაზავები ცვენებენ გვერდის განზომილეებს, ტაბების ადგილმდებარეობას, დაშორებებს, საზღვრებს და სვეტებს. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ყველაფერი ეს სახაზავებზე მაუსის გამოყენებით.

ფორმულის ზოლი

The ფორმულის ზოლი ტექსტურ დოკუმენტში გამოთვლების შექმნის და ჩასმის საშუალებას იძლევა. იმისათვის რათა გაააქტიუროთფორმულის ზოლი, დააჭირეთ F2-ს.

ჩასმა

ხელსაწყოთა ზოლი შეიცავს სხვადასხვა ფუნქცია ჩარჩოების, გრაფიკის, ცხრილების და სხვა ობიექტების ჩასამატებლად.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.