ფანჯარა

შეცავს ბრძანებებს დოკუმენტის ფანჯრების მანიპულაციისა და ჩვენებისათვის.

გახსნა

Opens a new window that displays the contents of the current window. You can now view different parts of the same document at the same time.

დახურვა

დოკუმენტში ყოფნისას სხვა გვერდზე კურსორის სწრაფად გადასაადგილებლად დააწკაპუნეთ Shift++F5, ჩაბეჭდეთ სასურველი გვერდის ნომერი და დაიცადეთ რამდენიმე წუთს.

შრიფტი

Lists the currently open documents. Select the name of a document in the list to switch to that document.