თარიღი

მიმდინარე თარიღს ჩასვავს, როგორც მინდორს. გამოყენებული იქნება თარიღის საწყისი ფორმატი, თარიღი ავტომატურად არ განახლდება.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehldatum not found).


თუ თქვენ გსურთ განსხვავებული თარიღის ფორმატის განსაზღვრა, ან თარიღის ავტომატური განახლება, მონიშნეთჩასმა - ყველა ველი - სხვა ველის ბრძანების ჩასასმელად და სასურველი პარამეტრების შესაქმნელად ყველა ველი დიალოგური სარკმელი. არსებული თარიღის ველის ფორმატი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს ამორჩევითრედაქტირება - ყველა ველისბბ.