უჯრის მითითება

აჩვენებს ცხრილში უჯრის კურსორის მდებარეობას.