ჯამი

ააქტიურებს შეკრების (ჯამის) ფუნქციას. დაიმახსოვრეთ, რომ კურსორი უნდა იმყოფებოდეს იმ უჯრაში, რომელშიც გსურთ გამის გამოჩენა.

LibreOffice ამოიცნობს უჯრების დიაპაზონს შეკრების ფუნქციისთვის მანამ, სანამ უჯრები შევსებულია რიცხვებით. მონაცემთა შეყვანის წინ თქვენ უნდა გაააქტიუროთ რიცხვთა ამოცნობა ცხრილის კონტექსტურ მენიუში.

დააწკაპუნეთ გააქტიურებას ჯამის ფორმულის ისეთი სახით მისაღებად, როგორიც ის ჩანს შეტანის ზოლში.

ხატულა

ჯამი