კავშირი

აკავშირებს არჩეულ კადრს შემდეგ კადრთან. ტექსტი ავტომატურად გადავა ერთი კადრიდან მეორეში.

ხატულა

კადრების დაკავშირება

Inserting, Editing, and Linking Text Frames