დანომრვის ჩართვა/გამორთვა

არჩეულ აბზაცებს მიანიჭებს ან მოხსნის დანომრვას. დანომრვის ფორმატის განსასაზღვრად აირჩიეთ ფორმატი - ბურთულები და დანომრვა . იმისათვის, რომ გამოაჩინოთ ბურთულების და დანომრვის სვეტი, აირჩიეთ ხედი - ხელსაწყოთა ზოლი - ბურთულები და დანომრვა.

შენიშვნის ხატულა

ზოგიერთი ბურთულების და დანომრვის თვისებება ხელმიუწვდომელია ვებ ხედვის რეჟიმში.


ხატულა

დანომრვის ჩართვა/გამორთვა

ბურთულები და დანომრვა