ელფოსტის წერილი

Type the message and the salutation for files that you send as e-mail attachments.

ეს ელფოსტა უნდა შეიცავდეს მისალმებას.

მისალმების ელფოსტაზე დამატება.

პერსონალიზებული მისალმების ჩართვა

ამატებს პერსონიზებულ მისალმებას. ნაგულიხმევი მისალმების გამოსაყენებლად ამორთეთ ეს თოლია.

მდედრი

პერსონალიზებული მისალმების მონიშვნა მდედრი ადრესატისთვის.

ახალი

ხსნის Custom Salutation დიალოგს მდედრი ადრესატისთვის.

მამრი

პერსონალიზებული მისალმების მონიშვნა მამრი ადრესატისთვის.

ახალი

ხსნის Custom Salutation დიალოგს მამრი ადრესატისთვის.

ველის სახელი

მონიშნეთ მისამართთა მონაცემთა ბაზის ველის სახელი, რომელიც შეიცავს სქესის ინფორმაციას.

ველის მნიშვნელობა

მონიშნეთ ველის მნიშვნელობა, რომელიც მიუთითებს ადრესატის სქესზე.

ზოგადი მისალმება

მონიშნეთ პერსონიზებული მისალმების არშექმნის შემთხვევაში ნაგულისხმევი მისალმება,

აქ ჩაწერეთ თქვენი შეტყობინება.

ელფოსტის ძირითადი ტექსტის შეყვანა.