მისამართტა სიის მოწესრიგება

მისამართთა სიის მოწესრიგება mail merge დოკუმენტებისთვის.

მისამართთა სიის ელემენტები

სასურველი გადასაადგილებელი, წასაშლელი ან სახელის შესაცვლელი ველების მონიშვნა.

^

Click to move the selected field up one entry in the list.

v

Click to move the selected field down one entry in the list.

დამატება

ახალი ტექსტური ველის ჩართვა.

წაშლა

მონიშნული ველის წაშლა.

სახელის გადარქმევა

მონიშნული ტექსტის ველის სახელის გადარქმევა.