ობიექტი

ხსნის ქვემენიუს მონიშნული ობიექტის პარამეტრების ჩასასწორებლად.

პოზიცია და ზომა

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

დამახსოვრება

Sets the formatting options for the selected line.

არე

Sets the fill properties of the selected drawing object.

ტექსტის ატრიბუტები

მომართავს განლაგებას და ღუზის პარამეტრებს ტექსტისათვის მონიშნულ ნახატში ან ტექსტურ ობიექტში.

ტექსტური ეფექტები

Edits Fontwork effects of the selected object that has been created with the previous Fontwork dialog.