სვეტები

განსაზღვრეთ სვეტის სიგანის პარამეტრები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Properties - Columns tab


ცხრილის სიგანის მორგება

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

სვეტების მორგება პროპორციულად

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

დარჩენილი სივრცე

ასახავს სივრცის რაოდენობას, რომელიც ხელმისაწვდომია სვეტების სიგანის მოსარგებად. ცხრილის სიგანის მოსარგებად დააწკაპუნეთTable ჩანართში.

სვეტის სიგანე

განსაზღვრეთ სვეტის სიგანე ცხრილისთვის.

სვეტის სიგანე

Enter the width that you want for the column.

მარცხენა ისარი

Displays the table columns found to the left of the current column.

მარჯვენა ისარი

მიმდინარე სვეტის მარჯვნივ არსებულ ასახავს ცხრილის სვეტებს .

ცხრილების ჩასწორება კლავიატურის გამოყენებით