გვერდის სტილი

განსაზღვრეთ ფორმატირების სტილი და განლაგება მიმდინარე გვერდის სტილისთვის, გვერდის ველების, ზედა და ქვედა კოლონტიტულებისა და გვერდის ფონის ჩათვლით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


დამახსოვრება

Set the options for the selected style.

ჩასმა

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

განჯგუფება

Set the background color or graphic.

დამახსოვრება

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

შრიფტი

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

არე

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Columns

განსაზღვრავს სვეტების რაოდენობას და სვეტების განლაგებას გვერდის სტილის, ჩარჩოს ან სექციისთვის.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

აზიური ენის მხარდაჭერა

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ტექსტის ბადე

ამატებს ტექსტის ბადეს მიმდინარე გვერდის სტილს. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია აზიური ენების მხარდაჭერის შემთხვევაში Tools - Options - Language Settings - Languages ქვეშ.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.