ინდექსი

შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია, როდესაც მონიშნავთIndex of Tables as the index type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი ინდექსის ტიპი. ამ ჩანართში ხელმისაწვდომი პარამეტრები დამოკიდებულია მონიშნული ინდექსის ტიპზე. Insert - Indexes and Tables - Indexes and Tables, შემდეგ შეგიძლიათ ინდექსის ჩასწორება.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ინდექსის შექმნა

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

შექმნა

ინფორმაციის განსაზღვრა ინდექსის ფორმირებისთვის.

წარწერა

ქმნის ინდექსის ჩანაწერებს ობიექტის წარწერებიდან. ობიექტზე წარწერის დასამატებლად მონიშნეთ ობიექტი და შემდეგ ამოირჩიეთInsert - Caption.

კატეგორია

მონიშნეთ წარწერის კატეგორია, რომლის გამოყენებაც გსურთ ინდექსის ჩანაწერებად.

ასახვა

მონიშნეთ წარწერის ნაწილი, რომლის გამოყენებაც გსურთ ინდექსის ჩანაწერებად. შემდეგი ცხრილი ჩამოთვლის წარწერების პარამეტრებს, რომლის მონიშვნაც შეიძლება წარწერის ტექსტზე დამყარებით "Illustration 24: The Sun", სადაც "Illustration 24" ავტომატურად წარმოიქმნა, და "The Sun" დაემატა მომხმარებლის მიერ.

ასახვის სიის ველის მონიშვნანი

ჩანაწერი ინდექსში

მიმართვის ტექსტი

ილუსტრაცია 24: მზე

კატეგორია და ნომერი

ილუსტრაცია 24

წარწერა

მზე


თუ მონიშნავთ "Caption Text", პუნქტუაცია და შორისი წარწერის დასაწყისში არ გამოჩნდება ინდექსის ჩანაწერში.

ობიექტის სახელი

ქმნის ინდექსის ჩანაწერებს ობიექტის სახელებიდან.თუ შეგიძლიათ ობიექტის სახელების დანახვა ნავიგატორში, მაგ., და მათი შეცვლა კონტექსტურ მენიუში.