ინდექსის ჩანაწერის ჩართვა

აღნიშნავს მონიშნულ ტექსტს ინდექსად ან სარჩევის ჩანაწერად.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Open Insert toolbar, click

Icon

შეყვანილი მონაცემი


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

შეგიძლიათ ღიად დატოვოთInsert Index Entry დიალოგი სანამ არჩევთ და ურთავს ჩანაწერებს.

მონიშვნა

ინდექსი

Select the index that you want to add the entry to.

ჩანაწერი

ასახავს ტექსტს, რომელიც მონიშნული დოკუმენტში. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ განსხვავებული სიტყვა ინდექსის ჩანაწერისთვის. მონიშნული ტექსტი დოკუმენტში არ შეიცვლება.

პირველი გასაღები

აქცევს მიმდინარე მონიშვნას თქვენს მიერ შეყვანილი სიტყვის ქვეჩანაწერად. მაგ., თუ მონიშნავთ "სიცივე", და შეიყვანთ "ამინდს" პირველ გასაღებად, ინდექსის ჩანაწერი იქნება "ამინდი, სიცივე".

მეორე გასაღები

აქცევს მიმდინარე მონიშვნას თქვენს მიერ შეყვანილი სიტყვის ქვეჩანაწერად. მაგ., თუ მონიშნავთ "სიცივე", და შეიყვანთ "ამინდს" მეორეგასაღებად, ინდექსის ჩანაწერი იქნება "ამინდი, სიცივე".

ფონეტიკური წაკითხვა

შეიყვანეთ შესატყვისი ჩანაწერის ფონეტიკური წაკითხვა. თუ მაგ., იაპონურ Kanji -ს გააჩნია ერთ წარმოთქმაზე მეტი, შეიყვანეთ სწორი წარმოთქმა როგორც Katakana-სთვის. Kanji სიტყვა შემდეგ დახარისხდება ფონეტიკური ჩანაწერის წაკითხვის მიხედვით. ეს პარამეტრი მხოლოდ აზიური ენების მხარდაჭერისთვისაა ხელმისაწვდომი.

ძირითადი ჩანაწერი

მონიშნულ ტექსტს ძირითად ჩანაწერად გარდაქმნის ანბანისებურ ინდექსში LibreOffice ასახავს გვერდის ნომერს ძირითად ჩანაწერში ინდექსის სხვა ჩანაწერებისგან განსხვავებულ ფორმატში.

დონე

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

შენიშვნის ხატულა

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ სარჩევისა და მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ინდექსის ჩანაწერებისთვის.


ყველა მსგავს ტექსტზე გამოყენება

ავტომატურად აღნიშნავს დოკუმენტში მონიშნული ტექსტის ყველა სხვა გამოვლინებას. სათაურში, სქოლიოში, ჩარჩოსა და სათაურში ტექსტი არ ჩაერთვება.

შეუძლებელია ფუნქციის გამოყენება ამ დიალოგში თქვენს მიერ ხელით შეყვანილი Entry -ისთვის.

რჩევის ხატულა

ინდექსში ტექსტის პასაჟის ყველა გამოვლინების ჩასართავად, მონიშნეთ ტექსტი, აირჩიეთ Edit - Find & Replace, და დააწკაპუნეთ Find All. შემდეგ აირჩიეთ Insert - Indexes and Tables - Entry და დააწკაპუნეთInsert.


შეთავსების რეგისტრი

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

მხოლოდ მთლიანი სიტყვები

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

ჩართვა

Marks an index entry in your text.

დახურვა

Closes the dialog.

ახალი მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ინდექსი

ხსნისCreate New User-defined Indexდიალოგს, სადაც შეგიძლიათ შექმნათ მომხმარებლის ინდექსი.

სახელი

შეიყვანეთ ახალი მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ინდექსის სახელი. ახალი ინდექსი დაემატება ხელმისაწვდომი ინდექსებისა და ცხრილების სიას.

სარჩევისა და ინდექსების გამოყენებით