ცვლადები

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - More Fields - Variables tab


გავრთხილების ხატულა

მოხმარებლის მიერ განსაზღვრული ველები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მიმდინარე დოკუმენტში.


ტიპი

ჩამოთვლის ხელმისაწვდომი ველების ტიპებს. თქვენს დოკუმენტზე ველის დასამატებლად დააწკაპუნეთ ველის ტიპზე, ველზე Select სიაში, და შემდეგ დააწკაპუნეთInsert. ხელმისაწვდომია შემდეგი ველები:

ტიპი

აღწერილობა

ცვლადის დაყენება

განსაზღვრავს ცვლადსა და მის მნიშვნელობას. შეგიძლიათ შეცვალოთ ცვლადის მნიშვნელობა ცვლადის ველზე დაწკაპუნებით და შემდეგ Edit - Field არჩევით.

ცვლადის ჩვენება

ჩაურთავს ცვლადის მიმდინარე მნიშვნელობას, რომელსაც აწკაპუნებთ Selection სიაში.

DDE ველი

ჩაურთავსDDEბმულს დოკუმენტში, რომლის განახლებაც შეგიძლიათ მინიჭებული სახელის სიხშირით.

ფორმულის ჩართვა

ჩაურთავს ფიქსირებულ ნომერს ან ფორმულის შედეგს.

შენატანის ველი

ჩაურთავს ახალ მნიშვნელობას ცვლადისა ან მომხმარებლის ველისათვის.

ცვლადის მნიშვნელობა შენატანის ველში მხოლოდ მაშინაა სწორი, სადაც ველი ჩართულია და ა.შ. ცვლადის მნიშვნელობის შესაცვლელად მოგვიანებით დოკუმენტში, ჩაურთეთ სხვა შენატანი ველი იგივე სახელით, მაგრამ სხვა მნიშვნელობით. თუმცა, მომხმარებლის ველის მნიშვნელობა მასშტაბურად შეიცვლება.

ცვლადები აისახება Selection ველში. როდესაც აწკაპუნებთInsert ღილაკს, დიალოგიInput Field გამოჩნდება, სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალ მნიშვნელობად ან დამატებითი ტექსტის შენიშვნად შეყვანა.

ნომრის დიაპაზონი

ავტომატურად ჩაურთავს ნომრებს ცხრილების, დიაგრამების ან ტექსტური ჩარჩოებისთვის.

გვერდის ცვლადის შენახვა

ჩაურთავს მიმართვის წერტილს დოკუმენტში, მას შემდეგ რაც გვერდის თვლა გადაიტვირთება. მონიშნეთ "ჩართვა" მიმართვის წერტილის გასააქტიურებლად, "ამორთვა" მის გასაუქმებლად. შეგიძლიათ ასევე შეიყვანოთ ოფსეტი გვერდის თვლის დასაწყებად განსხვავებული ნომრით.

გვერდის ცვლადის ჩვენება

ასახავს გვერდის ნომრებს "გვერდის ცვლადის დაყენების" მიმართვის წერტილიდან ამ ველამდე.

მომხმარებლის ველი

ჩაურთავს სამომხმარებლო გლობალურ ცვლადს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მომხმარებლის ველი პირობის შეთავაზების ცვლადისათვის. როდესაც ცვლით მომხმარებლის ველს, ცვლადების ყველა მაგალითი დოკუმენტში განახლდება.


შენიშვნის ხატულა

შემდეგი ველების ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ველების ტიპის მონიშვნის შემთხვევაში Type სიაში.


დაუწკაპუნეთ ფორმატს, რომლის გააქტიურებაც გსურთ მონიშნულ ველზე ან სამომხმარებლო ფორმატის განსაზღვრელად დააწკაპუნეთ "დამატებით ფორმატებზე".

ფორმატი

დაუწკაპუნეთ ფორმატს, რომლის გააქტიურებაც გსურთ მონიშნულ ველზე ან სამომხმარებლო ფორმატის განსაზღვრელად დააწკაპუნეთ "დამატებით ფორმატებზე".

მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ველებისთვის დააწკაპუნეთ ფორმატზე, რომლის გააქტიურებაც გსურთ Format სიაში, ან დააწკაპუნეთ "დამატებით ფორმატებზე"სამომხმარებლო ფორმატის გასააქტიურებლად.

სახელი

ჩაბეჭდეთ მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ველი, რომლის შექმნაც გსურთ. სამიზნის დასაყენებლად დააწკაპუნეთ "მიმართვის დაყენებას"Type სიაში, ჩაბეჭდეთ სახელი ველში და შემდეგ დააწკაპუნეთ Insert. ახალი სამიზნის მისამართად დააწკაპუნეთ სამიზნის სახელზე Selection სიაში.

მნიშვნელობა

შეიყვანეთ მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველებში დასამატებელი შიგთავსი.

Format სიაში განსაზღვრეთ მნიშვნელობა ჩართულია ტექსტად თუ რიცხვად.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

რჩევის ხატულა

To quickly insert a field from the list, hold down and double-click the field.


HTML დოკუმენტში ორი დამატებითი ველია ხელმისაწვდომია "ცვლადის დაყენების" ველის ტიპისთვის: HTML_ON and HTML_OFF. ტექსტი, რომელსაც ბეჭდავთ Value ველში, გარდაიქმნება გამხსნელ HTML tag (<Value>) ან დამხურავ HTML (</Value>) ჭდედ, როდესაც ფაილი შეინახება HTML დოკუმენტად, თქვენს მიერ მონიშნული პარამეტრის მიხედვით.

რჩევის ხატულა

თუ ორჯერ დააწკაპუნებთ ელემენტზე Ctrl ღილაკზე დაჭერით ან მონიშნავთ სასურველ ცვლად და დააჭერთ შორისის კლავიშს, მაშინვე ჩაერთვება თქვენს დოკუმენტში.


ფორმულა

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "Insert formula" ველის ტიპის მონიშვნის შემთხვევაში.

მიმართვა

ჩაბეჭდეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ ველში. თუ ჩაურთავთ ჩანაცვლების ველს, ჩაბეჭდეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ დამხმარე მინიშნებათ, როდესაც მაუსის კურსორს ველს გადაატარებთ.

ოფსეტი

შეიყვანეთ ოფსეტის მნიშვნელობა,რომლის გამოყენებაც გსურთ გვერდის ნომრის ველში, მაგ.: "+1".

უხილავი

მალავს ველის შიგთავსს დოკუმენტში. ეს ველი ჩაერთვება სქელ ნაცრისფერ ნიშნულად დოკუმენტში. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "ცვლადის დაყენების" და "მომხმარებლის ველების" ველის ტიპებში.

თავის დანომრვა

მომართავს პარამეტრებს თავების ნომრების პარამეტრების დასაყენებლად.

დონე

მონიშნეთ სათაური ან თავის დონე, სადაც უნდა მოხდეს დანომრვის გადატვირთვა დოკუმენტში.

გამყოფი

ჩაბეჭდეთ სიმბოლო, რომლის გამოყენებაც გსურთ გამყოფად სათაურსა და თავის დონეს შორის.

გააქტიურება

ამატებს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველს Selection სიაზე.

ხატულა

გააქტიურება

წაშლა

შლის მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველს მონიშვნის ველიდან. შეგიძიათ მხოლოდ იმ ველების წაშლა, რომლებიც აღარ გამოიყენება მიმდინარე დოკუმენტში. იმ ველის წასაშლელად, რომელიც გამოიყენება მიმდინარე დოკუმენტში ველიდან, ჯერ წაშალეთ ველის ყველა მაგალითი დოკუმენტში და შემდეგ წაშალეთ სიიდან.

ხატულა

წაშლა