სანიშნის ჩართვა

ჩაურთავს სანიშნეს კურსორის პოზიციაზე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნავიგატორი მონიშნულ მდებარეობაზე შემდეგში სწრაფად გადასასვლელად. HTML დოკუმენტში სანიშნეები გარდაიქმნებიან ღუზებად, რომელზეც შეგიძლიათ ჰიპერბმულიდან გადასვლა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Open Insert toolbar, click

Icon

Bookmark


განსაზღვრულ სანიშნეზე გადასასვლელად დააჭირეთ F5 გასახსნელად Navigator, დააწკაპუნეთ (+) ნიშანს სანიშნის ჩანაწერის გვერდით და შემდეგ ორმაგი წკაპით სანიშნეს.

სანიშნეები

დაბეჭდეთ სანიშნის სახელი, რომლის შექმნაც გსურთ. დაბალი სია შეიცავს ყველა სანიშნეს მიმდინარე დოკუმენტში. სანიშნის წასაშლელად მონიშნეთ ის სიაშ და შემდეგ დააწკაპუნეთ წაშლას.

არ შეგიძლიათ შემდეგი სიმბოლოების გამოენება სანიშნის სახელად: / \ @ : * ? " ; , . #

წაშლა

სანიშნის წასაშლელად Insert Bookmark დიალოგი და დააწკაპუნეთ Delete ღილაკზე. დადასტურების დიალოგი არ გამოვა.