ინდექსის ჩანაწერის ჩასწორება

ასწორებს მონიშნული ინდექსის ჩანაწერს. დააწკაპუნეთ ინდექსის ჩანაწერის წინ ან უკან და შემდეგ აირჩიეთ ბრძანება.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Open context menu - choose Index Entry


მონიშვნა

ასწორებს მონიშნული ინდექსის ჩანაწერს.

ინდექსი

ასახავს ინდექსის ტიპს,რომელსაც ეკუთვნის მონიშნული ჩანაწერი. შეუძლებელია ინდექსის ჩანაწერის ინდექსის ტიპის შეცვლა ამ დიალოგში. ამის ნაცვლად უნდა წაშალოთ ინდექსის ჩანაწერი დოკუმენტიდან და შემდეგ ჩაურთოთ განსხვავებულ ინდექსის ტიპში.

ჩანაწერი

საჭიროების შემთხვევაში ასწორებს ინდექსის ჩანაწერს. როდესაც ჩაასწორებთ ინდექსის ჩანაწერს, ახალი ტექსტი მხოლოდ ინდექსში აისახება, და არა დოკუმენტის ღუზის დოკუმენტში.მაგ. შეგიძლიათ შეიყვანოთ ინდექსი კომენტარებით,როგორიცაა "ძირითადი, იხილეთ ზოგადი".

პირველი გასაღები

მრავალდონიანი ინდექსის შესაქმნელად ჩაბეჭდეთ პირველი დონის ინდექსის ჩანაწერის სახელი ან მონიშნეთ სახელი სიიდან. მიმდინარე ინდექსის ჩანაწერი დაემატება ამ სახელს.

მეორე გასაღები

ჩაბეჭდეთ მეორე დონის ინდექსის ჩანაწერის სახელი ან მონიშნეთ სახელი სიიდან. მიმდინარე ინდექსის ჩანაწერი დაემატება ამ სახელს.

დონე

Changes the outline level of a table of contents entry.

ფონეტიკური წაკითხვა

შეიყვანეთ შესატყვისი ჩანაწერის ფონეტიკური წაკითხვა. თუ მაგ., იაპონურ Kanji -ს გააჩნია ერთ წარმოთქმაზე მეტი, შეიყვანეთ სწორი წარმოთქმა როგორც Katakana-სთვის. Kanji სიტყვა შემდეგ დახარისხდება ფონეტიკური ჩანაწერის წაკითხვის მიხედვით. ეს პარამეტრი მხოლოდ აზიური ენების მხარდაჭერისთვისაა ხელმისაწვდომი.

წაშლა

შლის მონიშნულ ჩანაწერს ინდექსიდან. ჩანაწერის ტექსტი დოკუმენტში არ წაიშლება.

დასასრულის ისარი მარცხნივ

Jumps to the first index entry of the same type in the document.

Icon

დასასრულის ისარი მარცხნივ

დასასრულის ისარი მარჯვნივ

Jumps to the last index entry of the same type in the document.

Icon

დასასრულის ისარი მარჯვნივ

ისარი მარცხნივ

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Icon

მარცხენა ისარი

ისარი მარჯვნივ

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Icon

მარჯვენა ისარი

რჩევის ხატულა

შეგიძლიათ სწრაფად გადახვიდეთ ინდექსის ჩანაწერებზენავიგაციის ზოლზე.