ველების ჩასწორება

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ ველის პარამეტრები ჩაასწოროთ. დააწკაპუნეთ ველის წინ და შემდეგ აირჩიეთ ბრძანება.დიალოგში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისრის ღილაკები წინა ან შემდეგი ველის გადასაადგილებლად.

ასევე შეგიძლიათ ველზე ორჯერ დაწკაპუნებით დოკუმენტში გახსნათ რედაქტირების არე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fieldsამოირჩიეთ რედაქტირება - Fields


რჩევის ხატულა

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


შენიშვნის ხატულა

თუ მონიშნავთDDE ბმულს თქვენს დოკუმენტში,ველების რედაქტირებისthe Edit Links დიალოგი გაიხსნება.


შენიშვნის ხატულა

თუ დააწკაპუნებთ "გამგზავნის" ტიპის ველზე და შემდეგ აირჩევთ ველების რედაქტირებას, the User data დიალოგი იხსნება.


ტიპი

ჩამოთვლის ველების ტიპებს, რომლებსაც არედაქტირებთ.

შენიშვნის ხატულა

დიალოგის შემდეგი ელემენტები მხოლოდ მაშინაა ხილული,როდესაც შესაბამისი ველის ტიპია მონიშნული.


მონიშვნა

ჩამოთვლის ველების პარამეტრებს, მაგ. "ფიქსირებული". თუ გსურთ, შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ სხვა პარამეტრზე მონიშნული ველის ტიპისთვის.

ფორმატი

მონიშნეთ ველის შიგთავსის ფორმატი. თარიღის, დროისა და მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული ველებისთვის შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ "დამატებით ფორმატებზე" სიაში და შემდეგ აირჩიოთ განსხვავებული ფორმატი.ფორმატები ხელმისაწვდომია ველის იმ ტიპის მიხედვით,რომელსაც არედაქტირებთ.

ოფსეტი

Displays the offset for the selected field type, for example, for "Next Page," "Page Numbers" or "Previous Page". You can enter a new offset value which will be added to the displayed page number.

გავრთხილების ხატულა

If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the Offset value. To change page numbers, read the Page Numbers guide.


დონე

ცვლის განსაზღვრულ მნიშვნელობებსა და მონახაზის დონეებს "თავის" ველის ტიპისთვის.

სახელი

ასახავს ველის ცვლადის სახელს. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი სახელი.

მნიშვნელობა

ასახავს მიმდინარე მნიშვნელობას ველის ცვლადისთვის. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი მნიშვნელობა.

ფიქსირებული შიგთავსი

ჩაურთავს ველს სტატიკურ შიგთავსად, რაც ნიშნავს, რომ ველი ვერ განახლდება.

მდგომარეობა

ასახავს მდგომარეობას,რომელიც უნდა შეგხვდეთ ველის გასააქტიურებლად. თუ გსურთ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი condition.

შემდეგ, სხვა

ცვლის ველის შიგთავსს, რომელიც აისახება იმის მიხედვით, შეგხვდათ თუ არა ველის მდგომარეობა.

მაკრო

ხსნისMacro Selector, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ მაკრო,რომელიც გაეშვება როდესაც დააწკაპუნებთ დოკუმენტის მონიშნულ ველზე. ეს ღილაკი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "Execute macro" ფუნქციის ველისათვის.

მიმართვა

ჩაურთავს ან ცვლის მიმართვის ტექსტს მონიშნული ველისთვის.

მაკროს სახელი

ასახავს სახელს მაკროსათვის, რომელიც მინიჭებულია მონიშნული ველისთვის.

ჩანაცვლების ველი

ასახავს მონიშნული ველის ჩანაცვლების ველის ტექსტს

ტექსტის ჩართვა

ასახავს მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ტექსტს.

ფორმულა

ასახავს ფორმულის ველის ფორმულას

უხილავი

მალავს ველის შიგთავსს დოკუმენტში. ეს ველი ჩაერთვება სქელ ნაცრისფერ ნიშნულად დოკუმენტში. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ "ცვლადის დაყენების" და "მომხმარებლის ველების" ველის ტიპებში.

გააქტიურება

ამატებს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველს Selection სიაზე.

ხატულა

გააქტიურება

წაშლა

შლის მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ველს მონიშვნის ველიდან. შეგიძიათ მხოლოდ იმ ველების წაშლა, რომლებიც აღარ გამოიყენება მიმდინარე დოკუმენტში. იმ ველის წასაშლელად, რომელიც გამოიყენება მიმდინარე დოკუმენტში ველიდან, ჯერ წაშალეთ ველის ყველა მაგალითი დოკუმენტში და შემდეგ წაშალეთ სიიდან.

ხატულა

წაშლა

მონაცემთა ბაზის მონიშნვა

მონიშნავს რეგისტრირებულ მონაცემთა ბაზას, რომლიდანაც მონიშნული ველის ჩართვაც გსურთ

ჩანაწერის ნომერი

ასახავს მონაცემთა ბაზის ჩანაწერის ნომერს,რომელიც ჩართულია, როდესაც მდგომარეობა განსაზღვრულია "ნებისმიერი ჩანაწერის" ველის ტიპის შეხვედრისას.

მარცხენა ისარი

გადადის იგივე ტიპის შემდეგ ველზე დოკუმენტში. ეს ღილაკი მხოლოდ მაშინაა აქტიური,როდესაც დოკუმენტი შეიცავს ერთი და იგივე ტიპის ერთ ველზე მეტს.

Icon

წინა ველი

მარჯვენა ისარი

გადადის დოკუმენტის იგივე ტიპის შემდეგ ველზე. ეს ღილაკი მხოლოდ მაშინაა აქტიური,როდესაც დოკუმენტი შეიცავს იგივე ტიპის ერთ ველზე მეტს.

Icon

შემდეგი ველი

About Fields