ნავიგაცია

თუ დააწკაპუნებთ ხატულაზე Navigator-ში ან დოკუმენტის ფანჯრის ქვედა კუთხეში, გამოჩნდება ხელსაწყოთა პანელი,რომელიც საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ არსებულ სამიზნეები დოკუმენტში. შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზედა და ქვედა ისრების ხატულები ტექსტის კურსორის მოსათავსებლად წინა ან შემდეგი სამიზნის დოკუმენტში.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე რათა აასრიალოთ წინა გვერდი ან ობიექტი.

დააწკაპუნეთ ღილაკზე რათა აასრიალოთ წინა გვერდი ან ობიექტი.

ნაგულისხმევი პარამეტრებით სანამ არ აგირჩევიათ სხვა ჩანაწერი,ისრის ღილაკები გადაინაცვლებს დოკიმენტის წინა ან შემდეგ გვერდზე. ისრის ღილაკები შავია თუ ათვალიერებთ გვერდებს და ლურჯი, თუ გადადიხართ სხვა ობიექტებზე.

ჩანაწერები უმეტესად პასუხობს Navigator მონიშვნის ველს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მონიშნოთ სხვა გადასასვლელი ადგილები.მომართეთ შემხსენებლის ხატულა Navigator-ში. შეგიძლიათ აირჩიოთ ობიექტი შემდეგი პარამეტრებიდანNavigation ხელსაწყოთა ზოლზე: ცხრილი, ტექსტური ჩარჩო, დიაგრამა, OLE ობიექტი, გვერდი, სათაური, შემხსნებელი, დასახატი ობიექტი, კონტროლის ველი, სექცია, სანიშნე, მონიშვნა, სქოლიო, შენიშვნა, ინდექსის ჩანაწერი, ცხრილის ფორმულა, ცხრილის არასწორი ფორმულა.

ცხრილის ფორმულებისთვის შეგიძლიათ გადახვიდეთ ყველა ცხრილის ფორმულაზე,რომელიც მოთავსებულია თქვენს დოკუმენტში ან მხოლოდ არასწორებზე. არასწორი ფორმულებისთვის გადადიხართ მხოლოდ იმ ფორმულებზე,რომელთაც გამოიწვიეს შეცდომები. პროგრამა გამოტოვებს შეცდომის გამომწვევ ფორმულებს (რომლებიც მიემართებიან არასწორ ფორმულებს).

ნავიგაციის ხელსაწყოთა პანელთან მუშაობა.

Navigation ხელსაწყოთა ზოლის გახსნა მის ვერტიკალურ სრიალის ზოლზე მოთავსებულ ხატულაზე დაწკაპუნებით. შეგიძლიათ მოწყვიტოთ ხელსაწყოთა ზოლი გადათრევითა და მისი ეკრანზე მოთავსებით.

დააწკაპუნეთ ხატულაზე იმ სასურველი ობიექტების ტიპის სანახავად. შემდეგ დააწკაპუნეთ ერთ-ერთ "წინა ობიექტ"-ის ან "შემდეგ ობიექტის" ისრის ღილაკებზე. ამ ღილაკების სახელები მიუთითებენ იმ ობიექტის ტიპებს,რომლებიც მონიშნეთ. ტექსტის კურსორი მოთავსებულია თქვენს მიერ მონიშნულ ობიექტზე.

რჩევის ხატულა

შეგიძლიათ მოახდინოთ LibreOffice კონფიგურაცია დოკუმენტში ნავიგაციის თქვენთვის სასურველი სქემით. ამისათვის ამოირჩიეთ Tools - Configuration. სხვადასხვა ცხრილები menus, keyboard input ადაპტაციისათვის ან ხელსაწყოთა ზოლები,რომლებიც შეიცავს სხვადასხვა ფუნქციებს დოკუმენტში ნავიგაციისათვის "Navigate" არეში. ასე თქვენ შეძლებთ გადახვიდეთ ინდექსის ჩანართებზე დოკუმენტში "შემდეგ/წინა ინდექსის ჩანართების" ფუნქციებში.


ძიების გამეორება

Repeat search ხატულათი Navigationხელსაწყოთა ზოლზე შეგიძლიათ გაიმეოროთ ძიება,რომელიც დაიწყეთ ძიება და ჩანაცვლება დიალოგში. ამისათვის დააწკაპუნეთ ხატულაზე. ლურჯი ისარის ღილაკები ვერტიკალურ სრიალის ზოლზე ახლა დაკავდება ფუნქციებით წინაძიების გაგრძელება და უკუძიების გაგრძელება. თუ დააწკაპუნებთ ისრების ერთ-ერთ ზედაპირზე, ძიება გაგრძელდება ძიებისა და ჩანაცვლების დიალოგში მითითებული ვადის თანახმად.