ხედვა

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

გადიდება

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

გადიდება

ფორმულის ეკრანის მაშტაბს ამცირებს 25%-ით.დაპატარავების მაშტაბი გამოსახულია სტატუსის ზოლზე. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ მაშტაბი სტატუსის ზოლის კონტექსტის მენიუში. სამუშაო სივრცის კონტექსტის მენიუს ასევე აქვს დაპატარავების პარამეტრები.

დაპატარავება

ფორმულის ეკრანის მაშტაბს ამცირებს 25%-ით.დაპატარავების მაშტაბი გამოსახულია სტატუსის ზოლზე. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ მაშტაბი სტატუსის ზოლის კონტექსტის მენიუში. სამუშაო სივრცის კონტექსტის მენიუს ასევე აქვს დაპატარავების პარამეტრები.

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

განახლება

ეს ბრძანება აახლებს ფორმულას დოკუმენტის ფანჯარაში.

ცვლილებები ფანჯარაშიბრძანებები ავტომატურად ახლდება თუ გააქტიურდება ავტომატური განახლება

ავტოგანახლების ეკრანი

აირჩიეთ ეს ბრძანება შეცვლილი ფორმულის ავტომატურად გასაახლებლად. თუ ამ პარამეტრს არ აირჩევთ, ფორმულა მხოლოდ თქვენი არჩევის შემდეგ გაახლდება.View - Refresh and press F9.

არჩევა

This is a list of operators, functions, symbols and format options that can be inserted into the formula.

დახურვა

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

ამოჭრა

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.