არჩევა

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

გახსენით კონტექსტის მენიუ ბრძანების ფანჯარაში-აირჩიეთ ატრიბუტები

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

შენიშვნის ხატულა

In describing the following attribute functions, the letter "a" in the icon refers to the placeholder that you would like to assign to the respective attribute. You can substitute this character with any other character that you choose.


Attribute Functions

Icon

Acute accent

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Grave accent

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Reverse Circumflex

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Breve

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Circle

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Vector arrow

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Tilde

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Circumflex

სვამს ტოლობის ნიშანს (=) ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასვე შეგიძლიათ პირდაპირ აკრიფოთ <?> = <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

Line above (bar)

სვამს გაყოფის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>div<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

Dot

სვამს წერტილის ოპერატორს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>cdot<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

Wide vector arrow

სვამს გაყოფის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>div<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

Wide tilde

სვამს ნიშანსინტეგრალი ერთ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ int <?> პირდაპირ ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Wide circumflex

სვამს მინუსს ერთ ჩანაცვლების ველთან.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ -<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Double dot

სვამს ტოლობის ნიშანს (=) ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასვე შეგიძლიათ პირდაპირ აკრიფოთ <?> = <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

Line over

Inserts a line over a placeholder. You can also type overline <?> in the Commands window. The line adjusts itself to correct length.

Icon

Line below

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Line through (overstrike)

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

Triple dot

სვამს წერტილის ოპერატორს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?>cdot<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

Transparent

Inserts a placeholder for a transparent character. This character takes up the space of "a" but does not display it. You can also type phantom <?> in the Commands window.

ხატულა

Bold font

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

ხატულა

Italic font

სვამს წილადს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>over<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

ხატულა

Resize

Inserts a command for modifying the font size with two placeholders. The first placeholder refers to the font size (for example, 12) and the second one contains the text. For proper structure, insert a space between the values. You can also directly enter size <?> <?> in the Commands window.

ხატულა

Change font

Inserts a command for changing the font type, with two placeholders. Replace the first placeholder with the name of one of the custom fonts, Serif, Sans or Fixed. Replace the second placeholder with the text. You can also type font <?> <?> directly in the Commands window.

Use the color command to change the color of your formula. Type color, then type the color name (the available colors are white, black, cyan, magenta, red, blue, green and yellow), then the formula, character or character sequence. The input color green size 20 a results in a green letter "a" with a font size of 20.

The nbold and nitalic commands remove the bold or italic default fonts of formula components. For example, remove italics from the x in the formula 5 x + 3=28 by typing nitalic before the x as in 5 nitalic x + 3=28.

შენიშვნის ხატულა

The attributes "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" and "vec" have fixed sizes. Their width or length cannot be adjusted when positioned over a long symbol.


For size changes you can use size n, +n, -n, *n and /n , where n is a placeholder. This method is useful when the base size of the formula is subject to change. The commands size +n and size -n change point size, and size *n and size /n change the size by a percentage. For example, the command size *1.17 increases the size of a character by exactly 17%.

გავრთხილების ხატულა

Note that some entries require spaces for the correct structure. This is especially true when you specify attributes with fixed values instead of placeholders.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Information on attributes, indexes and exponents, and scaling can help you structure your documents more efficiently.