ფარდობა

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

გახსენით კონტექსტის მენიუ ბრძანების ფანჯარაში-აირჩიეთ კავშირები

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ფარდობები:

Icon

უდრის

სვამს ტოლობის ნიშანს (=) ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასვე შეგიძლიათ პირდაპირ აკრიფოთ <?> = <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

არ უდრის

neq ხატულა ან ბრძანება სვამს უტოლობის ნიშანს ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?> neq <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

იდენტური

სვამს იდენტურობისსიმბოლოს (შედარების) ფარდობა ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?> equiv <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

სწორი

სვამს სიმბოლოს სწორიl (მარჯვენა კუთხის) ფარდობა ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?> ortho <?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

divides

ეს ხატულა სვამსარ იყოფა სიმბოლოს.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>ndivides<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

does not divide

ეს ხატულა სვამსარ იყოფა სიმბოლოს.ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>ndivides<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

ნაკლებია

სვამსნაკლებობის ფარდობას. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>lt<?> or <?> < <?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

მეტია

სვამს მეტობის ფარდობას. ასვე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?> gt <?> ან <?> > <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

დაახლოებით უდრის

სვამსდაახლოებითი ტოლობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?> approx <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

პარარელურია

სვამსპარარელურობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>parallel<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

ნაკლები ან ტოლი (დახრილი)

სვამსმეტია ან ტოლობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>geslant<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

მეტია ან ტოლია (დახრილი)

სვამსმეტია ან ტოლობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>geslant<?> ფანჯარაში ბრძანებები

Icon

მსგავსი ან ტოლია

სვამსმსგავსია ან ტოლობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველს შორის. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>simeq<?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

პროპორციული

სვამსპროპორციულობის ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?> prop <?> ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

ნაკლებია ან ტოლია

სვამს ფარდობას მეტია ან ტოლია ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?> ge <?> ან <?> >= <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

მეტია ან ტოლია

სვამს ფარდობას მეტია ან ტოლია ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?> ge <?> ან <?> >= <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

მსგავსი

ეს ხატულა სვამს მსგავსია ფარდობას ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ <?>sim<?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

-კენ

სვამს -კენ ფარდობის სიმბოლოს ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ<?> toward <?> ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

მარცხნივ მიმართული ორმაგი ისარი

სვამს ლოგიკური ფარდობისმარცხნივ მიმართულ ისარს ორი ზოლით . ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთdlarrow ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

მარცხნივ და მარჯვნივ მიმართული ორმაგი ისარი

სვამს ლოგიკური ფარდობისმარცხნივ და მარჯვნივ მიმართულ ორმაგ ორ ოპერატორთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ dlrarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

მაქრჯვნივ მიმართული ორმაგი ისარი

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

precedes

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

succeeds

სვამს concatenation sign ორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ circ ფანჯარაშიბრძანებები.

Icon

not precedes

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

not succeeds

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

precedes or equal

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

succeeds or equal

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

precedes or equivalent

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

Icon

succeeds or equivalent

სვამს ლოგიკური ოპერატორის მარჯვნივ მიმართულ ისარს ორმაგი ზოლითორ ჩანაცვლების ველთან. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ drarrow ფანჯარაში ბრძანებები.

ორ ჩანაცვლების ველთამბევრად მეტობისფარდობის ჩასასმელად, აკრიფეთ <?> gg <?> ან >> ფანჯარაში ბრძანებები.

აკრიფეთll ან << ფანჯარაში ბრძანებებიფორმულაში ბევრად ნაკლებობის ფარდობის ჩასასმელად.

განიმარტება, როგორცფარდობა ორ ჩანაცვლების ველთან ისმება<?>def<?>აკრეფით.

ჩასვით ორ ჩანაცვლების ველთან შეფარდებისსურათი <?> transl <?> აკრეფით ფანჯარაში ბრძანებები.

<?>transr<?>ბრძანება სვამს ორ ჩანაცვლების ველთან შეფარდების წყაროს

გავრთხილების ხატულა

ფანჯარაში ბრძანებები ბრძანების ხელით ჩაწერისას, გაითვალისწინეთ, რომ სწორი სტრუქტურისთვის ზოგიერთ ოპერატორს სჭირდება ჰარი. ეს განსაკუთრებით გეხებათ, თუ მუშაობთ მნიშვნელობებთან ჩანაცვლების ველების მაგივრად. მაგალითად, "საკმარისად დიდია " ფარდობისთვუს, აკრიფეთ ან 10 gg 1 ანa gg b.