სწრაფი რედაქტირების ნების დართვა

If on, you can edit text immediately after clicking a text object. If off, you must double-click to edit text.

ხატულა

ნებართვა სწრაფ რედაქტირებაზე