გვერდის მინდვრებთან მიზიდვა

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#seittext not found).

ხატულა

მიზიდვა გვერდის ველებთან