ქვეწერტილების დამალვა

მალავს არჩეული სათაურის ქვესათაურებს. დამალული ქვესათაურები აღინიშნებიან სათაურის წინ შავი ხაზით. სათაურების დაბალი დონის საჩვენებლად დააწკაპუნეთ ხატულაზე ქვეწერტილების ჩვენება.

ხატულა

ქვეწერტილების დამალვა