ჩასმა

ხატულა

ჩასმა

გახსენით ჩასმის ხელსაწყოთა ზოლი, სადაც შეგიძლიათ დაამატოთ ობიექტები, toolbar, where you can add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

სლაიდი

ხატულა

New Page/Slide

მცურავი ჩარჩო

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

ხატულა

Floating Frame

ფაილი

Inserts a file into the active slide. You can insert LibreOffice Draw or Impress files, or text from an HTML document or a text file.

ხატულა

ფაილი

ელექტრონული ცხრილი

Inserts a new table into the current slide or page.

ხატულა

ელექტრონული ცხრილი

ფაილიდან

Inserts an image into the current document .

ხატულა

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


ჩანართი

Inserts a formula into the current document.

ხატულა

ფორმულა

Chart

ხატულა

დიაგარმა

OLE ობიექტი

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

ხატულა

OLE Object