სლაიდების დამხარისხებელში შეიყვანეთ სათითაო სტრიქონში საჩვენებელი სლაიდების რაოდენობა.