ცხრილი

Inserts a new table into the current slide or page.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ელექტრონული ცხრილი

პრეზენტაცია-ზე ინსტრუმენტების ზოლი, დააწკაპე

ხატულა

ელექტრონული ცხრილი