ფორმის დიზაინის ხელსაწყოთა ზოლი

დიზაინის რეჟიმში მუშაობისას ფორმის დიზაინის ხელსაწყოთა ზოლი გამოჩნდება მაშინვე როგორც კი თქვენ მონიშნავთ ფორმის ობიექტს.

არჩევა

Icon

ხატულის მეშვეობით ხდება თაგუნის ისრის გამოსახულების გადართვა შერჩევის რეჟიმში ან ამ რეჟიმის დეაქტივაცია. შერჩევის რეჟიმი გამოიყენება მოცემული ფორმის სამართავი ღილაკების ასარჩევად.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

ხატულა

Design Mode on/off

სამართავი ღილაკის პარამეტრები

იძახებს დიალოგს მონიშნული სამართავი ღილაკის პარამეტრების შესაცვლელად.

ხატულა

კონტროლი

სამართავი ღილაკის პარამეტრები

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

ხატულა

ფორმა

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

ფორმის სამართავი ღილაკები

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

ხატულა

Form Navigator

ველის დამატება

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

ხატულა

ველის დამატება

წერტილები

In the Tab Order dialog you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

ხატულა

Activation Order

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

ხატულა

Open in Design Mode

ავტომატური სამართავი ღილაკის ფოკუსი

Icon

თუ ავტომატური სამართავი ღილაკის ფოკუსი გააქტიურებულია, დოკუმენტის გახსნისას მოინიშნება პირველი ფორმის სამართავი ღილაკი. თუ ღილაკი არ არის გააქტიურებული, ტექსტი მოინიშნება გახსნის შემდეგ. თქვენს მიერ მითითებული ტაბების თანმიმდევრობა განსაზღვრავს პირველი ფორმის სამართავ ღილაკს.

პოზიცია და ზომა

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

ხატულა

მდებარეობა და ზომა

ზოგადი

Allows you to switch between anchoring options.

ხატულა

Change Anchor

შრიფტი

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

ხატულა

Bring to Front

შრიფტი

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

ხატულა

Send to Back

ჯგუფი

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

ხატულა

დაჯგუფება

განჯგუფება

Breaks apart the selected group into individual objects.

ხატულა

Ungroup

ჯგუფის დატოვება

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

ხატულა

Enter Group

ჯგუფის დატოვება

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

ხატულა

Exit Group

განლაგება

Modifies the alignment of selected objects.

Icon

განლაგება

საკოორდინაციო ბადის გადაფარვა

Specifies whether to display the grid.

Icon

Display Grid

საკოორდინაციო ბადის გადაფარვა

აკონკრეტებს იმას რომ თქვენ შეგიძლიათ ამოძრაოთ ობიექტები მხოლოდ საკოორდინაციო ბადის წერტილების შორის.

Icon

Snap to Grid

გიწევს მეგზურობას მოძრაობისას

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving