ფორმის ნავიგაციის ზოლი

ფორმის ნავიგაციის ზოლი შეიცავს ხატულებს მონაცემთა ბაზის ცხრილების რედაქტირებისათვის ან მონაცემთა ხედის კონტროლირებისათვის.ეს ზოლი ნაჩვენებია დოკუმენტის ქვემოთ რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზის მსგავს ველებს.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფორმის ნავიგაციის ზოლი ჩანაწერის ფარგლებში გადაადგილების განსახორციელებლად, ასევე ჩანაწერის ჩასასმელად და წასაშლელად. თუ მონაცემები ფორმაშია დამახსოვრებული, ცვლილებები გადაიტანება მონაცემთა ბაზაში. ფორმის ნავიგაციის ზოლი ასევე მოიცავს მონაცემთა ჩანაწერებისათვის სორტირების, ფილტრაციის, და საძიებო ფუქციებს.

რჩევის ხატულა

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნავიგაციის ზოლის ხატულა მეტი მართვების ზოლზე რათა ფორმას დაუმატოთ ნავიგაციის ზოლი.


შენიშვნის ხატულა

ნავიგაციის ზოლი ხილვადია მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებულ ფორმებთან.ფორმის დიზაინის ხედში, ნავიგაციის ზოლი ხელმიუწვდომელია. აგრეთვე იხილეთ მონაცემთა ცხრილის ზოლი.


თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ მონაცემთა ხედი ფილტრაციისა და დახარისხების ფუნქციებით. საწყისი ცხრილი არ შეცვლილა.

The current sort order or filter is saved with the current document. If a filter is set, the Apply Filter icon on the Navigation bar is activated. Sorting and filtering features in the document can also be configured in the Form Properties dialog. (Choose Form Properties - Data - properties Sort and Filter).

შენიშვნის ხატულა

თუ SQL--ის ბრძანება არის ფორმის საფუძველი (იხილეთ ფორმის თვისებები - ტაბი მონაცემები - მონაცემთა რესურსი), მაშინ ფილტრისა და სორტირების ფუნქციები მხოლოდ მაშინაა ხელმისაწვდომი როდესაც SQL-ის ბრძანება მიმართულია მხოლოდ ერთ ცხრილზე და არ არის ჩაწერილი საკუთარ SQL რეჯიმში.


აბსოლუტური ჩანაწერი

აჩვენებს მიმდინარე ჩანაწერის ნომერს. შეიყვანეთ ციფრი შესაბამის ჩანაწერთან მისასვლელად.

პირველი ჩანაწერი

პიქტოგრამა

გადაგიყვანს პირველ ჩანაწერზე.

წინა ჩანაწერი

პიქტოგრამა

გადაგიყვანთ წინა ჩანაწერზე.

შემდეგი ჩანაწერი

პიქტოგრამა

გადაგიყვანთ შემდეგ ჩანაწერზე.

ბოლო ჩანაწერი

პიქტოგრამა

გადაგიყვანთ ბოლო ჩანაწერზე.

ჩანაწერის შენახვა

პიქტოგრამა

იმახსოვრებს ახალ მონაცემთა ჩანაწერს.ცვლილება რეგისტრირებულია მონაცემთა ბაზაში.

უკუსვლა: მონაცემთა ჩანაწერი

პიქტოგრამა

Allows you to undo a data entry.

ახალი ჩანაწერი

პიქტოგრამა

ქმნის ახალ ჩანაწერს.

ჩანაწერის წაშლა

პიქტოგრამა

შლის ჩანაწერს. მოთხოვნა წაშლამდე საჭიროებს დადასწტურებას.

წერტილები

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon

განახლება

ჩანაწერის პოვნა

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

ხატულა

ჩანაწერის ძებნა

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon

ზრდადობით დახარისხება

წერტილები

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon

კლებადობით დახარისხება

წერტილები

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon

ავტოფილტრი

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon

Form-based Filters

სორტირება

Specifies the sort criteria for the data display.

ხატულა

დახარისხების მიმართულება

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

ფაილიდან

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon

Apply Filter