სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

გახსნა

ქმნის ახალ LibreOffice დოკუმენტს.

ხატულა

ახალი

ფაილის გახსნა

Opens a local or remote file, or imports one.

ხატულა

Open File

დამახსოვრება

დაიმახსოვრე მიმდინარე დოკუმენტი.

ხატულა

შენახვა

შენახვა როგორც

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

ხატულა

დაიმახსოვრე როგორც

დოკუმენტი როგორც ელოფსტა

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

ხატულა

E-mail Document

ზოგადი

Use the Edit File icon to activate or deactivate the edit mode.

Icon

Edit File

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

ხატულა

Export Directly as PDF

ფაილის პირდაპირი ბეჭდვა

დააწკაპუნეთ ამობეჭდეთ ფაილი პირდაპირ ხატულას მოცემული დოკუმენტის ამოსაბეჭდად პრინტერის ამჟამინდელი სტანდარტული პარამეტრებით. ამის პოვნა შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია დიალოგში, რომლის გამოძახება შესაძლებელია პრინტერის კონფიგურაცია მენიუს ბრძანება.

ხატულა

ფაილის პირდაპირი ბეჭდვა

მართლწერის შემოწმება

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

ხატულა

Spelling

Automatic Spell Checking On/Off

მარლთწერის ბეჭდვისას შემოწმება და შეცდომების ხაზგასმა.

Icon

Automatic Spell Checking On/Off

ამოჭრა

მონიშვნის ამოღება და ასლის გადატანა გაცვლის ბუფერზე.

ხატულა

ამოჭრა

ასლი

მონიშნულის ასლის გაცვლის ბუფერზე გადატანა

ხატულა

ასლი

ჩასმა

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

ხატულა

ჩასმა

Clone Formatting

First select some text or an object, then click this icon. Then click on or drag across other text or click an object to apply the same formatting.

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.

Icon

Clone Formatting

მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

ხატულა

დაბრუნება

გამეორება

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

ხატულა

გამეორება

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Icon

Hyperlink Dialog

წერტილები

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

Icon

ნავიგატორი ჩართთულია/გამორთულია

ჩასმა

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value on the Status bar.

პიქტოგრამა

გადიდება

LibreOffice-ის დახმარება

აღებს LibreOffice-ის დახმარების მთავარ გვერდს მიმდინარე პროგრამაში. თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილდეთ დახმარების ფურცლებზე და მოძებნოთ ინდექსის პირობები ან ნებისმიერი ტექსტი.

icon

LibreOffice დახმარება

What's this

იძლევა გაფართოებული დახმარების მინიშნებების საშუალებას მაუსის ისრით შემდეგ დაწკაპუნებამდე.

პიქტოგრამა

What's this

წერტილები

Loads a document specified by an entered URL. You can type a new URL, edit an URL, or select one from the list. Displays the full path of the current document.

რჩევის ხატულა

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).