ცხრილის დიზაინი

The Query Design View allows you to create and edit a database query.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit


შენიშვნის ხატულა

Most databases use queries to filter or to sort database tables to display records on your computer. Views offer the same functionality as queries, but on the server side. If your database is on a server that supports views, you can use views to filter the records on the server to speed up the display time.


შენიშვნის ხატულა

ზოგიერთ მონაცემთა ბაზას აქვს ახალი ცხრილის ნახვის პროგრამული მხარდაჭერა . ბრძანება ხედის შექმნის მონიშვნით ცხრილების მონაცემთა ბაზის დოკუმენტის ტაბ გვერდიდან , დაინახავთ დიზიანის ხედის ფანჯარას, რომელიც აქ აღწერილ მოთხოვნის დიზაინისის ფანჯარას გავს.


The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view.

დიზიანის ხედი

მოთხოვნის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ მოთხოვნების ხატულაზე მონაცემთა ბაზის დოკუმენტში, შემდეგ დააწკაპუნეთ დიზაინის ხედში მოთხოვნის შექმნა.

The lower pane of the Design View is where you define the query. To define a query, specify the database field names to include and the criteria for displaying the fields. To rearrange the columns in the lower pane of the Design View, drag a column header to a new location, or select the column and press +arrow key.

In the top of the query Design View window, the icons of the Query Design Bar and the Design bar are displayed.

თუ გსურთ მოთხოვნის ტესტირება, მონაცემთა ბაზის დოკუმენტში მოთხოვნის სახელზე ორჯერ დააწკაპუნეთ. მოთხოვნის პასუხი გამოჩნდება მონაცემთა წყაროს ხედის ანალოგიურ ცხრილში. შენიშვნა: გამოტანილი ცხრილი დროებითია

Keys in Query Design View

გასაღები

ფუნქცია

F4

ესკიზი

F5

Run Query

F7

Add Table or Query


არჩევა

When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.

მოთხოვნაში ჩასამატებლად ორჯერ დააწკაპუნეთ ველებზე. გამოიყენეთ გადატრევა-დაგდებით კავშირების განსასაზღვრად.

შენიშვნის ხატულა

While designing a query, you cannot modify the selected tables.


ცხრილების მოხსნა

დიზაინის ხედიდან ცხრილის მოსაცილებლად დააწკაპუნეთ ცხრილის ფანჯრის ზედა ჩარჩოზე და გამოიტანეთ კონტექსის მენიუ. შესაძლებელია წაშლის ბრძანების გამოყენება ცხრილის დიზაინის ხედიდან მოსაცილებლად. მეორე ვარიანტია წაშლის ღილაკზე დაჭერა.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Table Relations

ერთი ცხრილის ველის სახელსა და მეორე ცხრილის ველის სახელს შორის კვშირების არსებობის შემთქვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს კავშირები თქვენი მოთხოვნისათვის

მაგალითად: თუ თქვენ გაქვთ საქონლის ნუმერაციის მიხედვით დახარისხებული საქონლის ელექტრონული ცხრილი და ანალოგიური ნუმერაციის მქონე ელქტრონული ცხრილი მომხმრებლებისთვის, სადაც აღრიცხავთ მომხმარებლის მიერ შეკვეთილ საქონელს, მაშინ ამ ორ "საქონლის ნომერი" მონაცემთა ველს შორის არსებობს ურთიერთკავშირი. ამ შემთხვევაში, თუ გსურთ ისეთი მოთხოვნის შექმნა, რომელიც დაგიბრუნებთ/გამოგიტანთ მომხმარებლის მიერ შეკვეთილ საქონელს, თქვენ უნდა გამოითხოვოთ მონაცემები ორივე ელექტრონული ცხრილიდან. ამისათვის LibreOffice-ს უნდა დაუზუსტოთ რა კავშირია ამ ორი ელექტრონული ცხრილის მონაცემებს შორის.

To do this, click a field name in a table (for example, the field name "Item-Number" from the Customer table), hold down the mouse button and then drag the field name to the field name of the other table ("Item-Number" from the Item table). When you release the mouse button, a line connecting the two fields in the two windows appears. The corresponding condition that the content of the two field names must be identical is entered in the resulting SQL query.

The creation of a query that is based on several related sheets is only possible if you use LibreOffice as the interface for a relational database.

შენიშვნის ხატულა

ერთი მოთხოვნით სხვადასხვა მონაცემთა ბაზების ცხრილები მიუწვდომელია რამოდენიმე ცხრილის შემცველი მოთხოვნის შექმნა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი მონაცემთა ბაზის ფარგლებში


Specifying link type

ორი ველის დამაკავშირებელ ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით, ან მენიუდან ბრძანება ჩასმა - ახალი კავშირის, გამოძახებით თქევნ შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ ბმულის ტიპიკავშირების დიალოგურ ფანჯარაში.

Alternatively, press Tab until the line is selected, then press Shift+F10 to display the context menu and there choose the command Edit. Some databases support only a subset of the possible join types.

კავშირების წაშლა

ორ ცხრილს შორის კავშირის წასაშლელად დააწკაპუნეთ მაკავშირებელ ხაზ და დააჭირეთ წაშლის კლავიშს.

ალტერნატიულად, წაშალეთ შესაბამისი ჩანაწერებიკავშირების დიალოგურ ფანჯარაშიგამოყენებულ ველებში. ან დააჭირეთ ტაბის კლავიშს მონიშნული მაკავშირებელი ვექტორის გამოსაძახებლად/გამოსაჩენად, შემდეგ დააჭირეთ Shift+F10 კონტექსტური მენიუს გასახსნელად და წაშლისბრძანების მოსანიშნად

მოთხოვნის განსაზღვრა

Select conditions to define the query. Each column of the design table accepts a data field for the query. The conditions in one row are linked with a Boolean AND.

ველის სახელის დაკონკრეტება

უპირველეს ყოვლისა მონიშნეთ ყველა იმ ველის სახელი, რომლის დამატებაც მოთხოვნაში გსურთ. ამის გაკეთება შესაძლებელია გადატანა-ჩასმის მეშვეობით ან ცხრილის ფანჯარაში ველის სახელზე ორჯერ დაწკაპუნებით.გადატანა-ჩასმისას მაუსის მეშვეობით გადაიტანეთ ველის სახელი ცხრილის ფანჯრიდან მოთხოვნის დიზაინის ქვედა არეში. ამავდროულად შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ რომელი სვეტისთვის გსურს ველის დამატება. ველის სახელი მონიშნეთ ორჯერ დაწკაპუნებით, რის შედეგადაც ის მომდევნო თავისუფალ სვეტს დაემატება

ველის სახელების წაშლა

მოთხოვნიდან ველის სახელის მოსაშორებლად დააწკაპუნეთ ველის სვეტის ჰედერზე და აარჩიეთ წაშლის ბრძანება სვეტის კონტექსტური მენიუდან.

მოთხოვნის შენახვა

მოთხოვნის შესანახად გამოიყენეთშენახვის ხატულა სტანდარტულიდან დაფიდან. თქვენ დაინახავთ დიალოგურ ფანჯარას, რომელიც მოთხოვნისთვის სახელის შეყვანას გთხოვთ. თუ მონაცემთა ბაზას სქემების მხარდაჭერა აქვს, შეგიძლიათ სქემის შეყვანა.

სქემა

Enter the name of the schema that is assigned to the query or table view.

მოთხოვნის სახელი ან ცხრილის ხედის სახელი

შეიტანეთ მოთხოვნის ან ცხრილის ხედის სახელი

მონაცემთა გაფილტვრა

მოთხოვნისათვის მონაცემთა გასაფილტრად დააყენეთ სასურველი პარამეტრები დიზაინის ხედის ქვედა არეში. ხელმისაწვდომია შემდეგი ხაზები:

ველები

შეიტანეთ იმ მონაცემთა ველის სახელი, რომელიც მოთხოვნაში გამოიყენეთ. ქვედა ზოლის ყველა პარამეტრი ამ ველს მიეკუთვნება. მაუსის დაწკაპუნებით უჯრედის გააქტიურებისას დაინახავთ ისრის ღილაკს, რომელიც ველის მონიშვის საშუალებას გაძლევთ. პარამეტრი "ცხრილის სახელი.*" მონიშნავს ყველა მონაცემთა ველს და პირობა მართებული იქნება ცხრილის ყველა ველისათვის.

Alias

განსაზღვრავს მეტსახელს, რომელიც მოთხოვნის ჩამონთვალში გამოიყენება ველის სახელის ნაცვლად. ეს მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული სატაურბის გამოყენების საშუალებას იძლევა მაგალითად, თუ მონაცემთა ველის სახელი არის PtNo და მის ნაცვლად გსურთ მოთხოვნაში გამოჩნდეს PartNum, შეიტანეთ მეტსახელად. PartNum.

SQL-ის განაცხადში მეტსახელები შემდეგნაირად არის განსაზღვრული:

SELECT column AS alias FROM table.

მაგალითად

SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

ცხრილი

მონიშნული მონაცემთა ველის შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ცხრილი ჩამოთვლილია აქ თუ უჯრედს მაუსის დაწკაპუნებით გააქტიურებთ, გამოჩნდება ისარი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიმდინარე მოთხოვნის სხვა ცხრლი მონიშნოთ

დალაგება

უჯრედზე დაწკაპუნებით საშუალება გეძლევათ ამოირჩიოთ სორტირების პარამეტრი: აღმავალი, დაღმავალი და არასორტირებული. ტექსტური ველები ლაგდება ანბანურად (A-დან Z-მდე) ხოლო რიცხვითი რიცხვითი ჩამონათვალის სახით (0-დან 9-მდე).

ხილული

If you mark the Visible property for a data field, that field will be visible in the query. If you only use a data field to formulate a condition, you do not necessarily need to show it.

კრიტერიუმები

განსაზღვრავსკრიტერიუმებსრომლითაც მონაცემთა ველის შიგთავსი უნდა გაიფლიტროს.

ან

აქ უნდ აშეიტანოთ ერთი დამატებითი კრიტერიუმი თითოეული ხაზის გასაფილტრად. რამდენიმე კრიტერიუმის დაკავშირება ერთ სვეტში ხდება OR ბმულით

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოთხოვნის დიზაინის ქვედა არეში ხაზის ჰედერის კონტექსტური მენიუს გამოყენება ფუნქციებისთვის კიდევ ერთი ხაზის ცასამატებლად

ფუნქცია

ფუნქციები, რომელთა გაშვება აქ არის შესაძლებელი, დამოკიდებულია მონაცემთა ბაზაზე

თუ თქვენ მუშაობთ Adabas მონაცემთა ბაზაში, ჩამონათვალის სარკმელი ფუნქციების ზოლი შემდეგ პარამეტრებს გთავაზობთ:

პარამეტრი

SQL

ეფექტი

ფუნქციის გარეშე

არც ერთი ფუნქცია არ ქნება შესრულებული

საშუალო

AVG

გამოთვლის ველის საშუალო არითმეტიკულ სიდიდეს

დათვლა

COUNT

განსაზღვრავს ცხრილში ჩანაწერების რაოდენობას. შეიძლება ცარიელი ველების როგორც დათვლა (a), ასევე გამოტოვება (b)

a) COUNT(*): ვარკსვლავის არგუმენტად გადაწოდება ცხრილის ყველა ჩანაწერს მოიცავს

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only fields in which the field name in question contains a value. Null values (empty fields) will not be counted.

მაქსიმუმი

MAX

განსაზღვრავს ველში უმაღლეს მაჩენებელს

მინიმუმი

MIN

განსაზღვრავს ველში უმცირეს მაჩენებელს

ჯამი

SUM

ითვლის მაჩვენებელთა ჯამს დაკავშირებულ ველებში

დაჯგუფება

GROUP BY

აჯგუფებს მოთხოვნის მონაცემებს მონიშნული ველის სახელის მიხედვით. ფუნქციების შესრულება ხდება კონკრეტული ჯგუფების მიხედვით. SQL-ში ეს პარამეტრი შეესაბამება GROUP BY პირობას. კრიტერიუმის დამატების შემთხვევაში, ეს ჩანაწერი გამოჩნდბა SQL HAVING-ში


ასევე შესაძლებელია ფუქნციური გამოძახებების პირდაპირ შეტანა SQL განაცხადში

SELECT FUNCTION(სვეტი) FROM ცხრილიდან.

მაგალითად: SQL-ში ფუნქციური გამოძახება ჯამის გამოსათვლელად:

SELECT SUM("Price") FROM "Article".

დაჯგუფების ფუნქციის გარდა, ყველა ზემოთხსენებულ ფუნქციას ე.წ. საერთო ფუნქციები. ეს ფუნქციები გამოიყენება მონაცემთა დათვლის შედეგად შეჯამების გასაკეთებლად. ასვეე შესაძლებელია დამატებითი ფუქნციების გამოყენება, რომლებიც ჩამონათვალში არ არის მოცემული, რაც მუშა მონაცემთა ბაზის სისტემაზე არის დამოკიდებული. დრაივერის კონკრეტული ფუნქციების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ნახეთ თქვენი მონაცემთა ბაზის სისტემის დოკუმენტაცია.

To use other functions not listed in the list box, you must enter them under Field.

ასევე შესაძლებელია მეტსახელების მინიჭება ფუნქციური გამოძახებებისთვის. თუ მოთხოვნა არ უნდა გამოჩნდეს სვეტის ჰედერში, შეიტანეთ სასურველი სახელი მეტსახელებში.

შესაბამისი ფუნქცია SQL-ის განაცხადში არის:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM table

მაგალითად

SELECT COUNT(*) AS count FROM "Item"

შენიშვნის ხატულა

If you run this function, you cannot insert any additional columns for the query other than receiving these columns as a "Group" function.


მაგალითები

In the following example, a query is run through two tables: an "Item" table with the "Item_No" field and a "Suppliers" table with the "Supplier_Name" field. In addition, both tables have a common field name "Supplier_No."

სამზე მეტი ელემენტის მომწოდებელთა მომცველი მოთხოვნის შესაქმნელად საჭიროა შემდეგი ნაბიჯების განხორციელება.

 1. ჩასვით "Item" და "Suppliers" ცხრილები მოთხოვნის დიზაინში.

 2. თუ ასეთი ტიპის კვშირი უკვე არ არსებობს, დააკავშირეთ ორი ცხრილის "Supplier_No" ველები.

 3. ორჯერ დააწკაპუნეთ "Item_No" ველზე "Item" ცხრილიდან. გამოაჩინეთ ფუნქციის ხაზი კონტექსტური მენიუს გამოყენებით და მონიშნეთ დათვლის ფუნქცია.

 4. შეიტანეთ >3 როგორც კრიტერიუმი და გამორთეთ ხილული ველი

 5. "Suppliers" ცხრილში ორჯერ დააწკაპუნეთ "Supplier_Name" ველზე და აირჩიეთ დაჯგუფების ფუნქცია.

 6. Run the query.

თუ "price" (თიტოეული საქონლის ინდივიდუალური ფასისთვის) და "Supplier_No" (ამ საქონლის მომწოდებლისთვის) ველები არსებობს "Item" ცხრილში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მომწოდებლის მიერ მოწოდებული საქონლის საშუალო ფასი შემდეგი მოთხოვნის მეშვეობით:

 1. ჩასვით "Item" ცხრილი მოთხოვნის დიზაინში

 2. ორჯერ დააწკაპუნეთ "Price" და "Supplier_No" ველებზე

 3. გააქტიურეთ ფუნქციის ხაზი და მონიშნეთ საშუალო ფუნქცია "Price" ველიდან.

 4. თქევნ ასევე შეგიძლიათ შეიტანოთ "Average" მეტსახელის ხაზში(ბრჭყალების გარეშე).

 5. აირჩიეთ მონიშვნა "Supplier_No" ველისთვის

 6. Run the query.

კონტექსტის მენიუს შემდეგი ბრძანებები და სიმბოლოები არის ხელმისაწვდომი:

ფუნქცია

აჩვენებს ან მალავს ფუნქციების არჩევის რიგს

ცხრილის სახელი

აჩვენებს ან მალავს ცხრილის სახელის რიგს

მეტსახელი

აჩვენებს ან მალავს მეტსახელის რიგში

განსხვავებული მნიშვნელობები

მოთხოვნას მხოლოდ განსხვავებულ მნივნელობებს ანიჭებს. ეს ეხება მხოლოდ იმ ჩანაწერებს, რომელიც მონიშნულ ველებში რამდენჯერმე ჩნდება. თუ განსხვავებული მნიშვნელობების ბრძანება გააქტიურებულია, თქვენ მოთხოვნაში მხოლოდ ერთ ჩანაწერს დაინახავთ (DISTINCT). სხვა შემთხვევაში, დაინახავთ მოთხვნის კრიტერიუმების შესაბამის ყველა ჩანაწერს დაინახავთ (ALL).

მაგალითად: თუ სახელი "Smith" ჩნდება რამდენჯერმე თქვენს მისამართთა მონაცემთა ბაზაში, თქვენ შეგიძლიათ აარჩიოთ განსხვავებული მნიშვნელობების ბრძანება და მოთხოვნაში დააკონკრეტოთ, რომ სახელი "Smith" მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდეს.

For a query involving several fields, the combination of values from all fields must be unique so that the result can be formed from a specific record. For example, you have "Smith in Chicago" once in your address book and "Smith in London" twice. With the Distinct Values command, the query will use the two fields "last name" and "city" and return the query result "Smith in Chicago" once and "Smith in London" once.

SQL-ში ეს ბრძანება შეესაბამება DISTINCT პრედიკატს

ლიმიტი

Allows you to maximize the number of records with which query returns.

If there is added a Limit, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

ფილტრის პირობების ფორმირება

ფილტრის პირობების ფორმირებისას თქვენთვის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ოპერატორები და ბრძანებები. რელაციური ოპერატორების გარდა, არსებობს SQL-ის სპეციფიური ბრძანებები, რომლებიც მონაცემთა ბაზის შიგთავსს მოთხოვნას უგზავნის. თუ ამ ბრძანებებს გამოიყენებთ LibreOffice სინტაქსით, LibreOffice ავტომატურად გარდაქმნის მათ SQL-ის შესაბამის სინტაქსში. ასევე შესაძლებელია SQL რძანების პირდაპირ შეყვანა. შემდეგი ცხრილები გაწვდიან ინფორმაციას ოპერატორებსა და ბრძანებებზე:

ოპერატორი

მნიშვნელობა

Condition is satisfied if...

=

ტოლია

... ველის შიგთავსი აღნიშნული გამოსახულების იდენტურია

ოპერატორი = არ გამოჩნდება მოთხოვნის ველებში. თუ მნიშვნელობას ოპერატორის გარეშე შეიტანთ, ოპერატორი = ავტომატურად გამოიყენება.

<>

არ არის ტოლი

... ველის შიგთავსი არ შეესაბამება კონკრეტულ გამოსახულებას.

>

მეტია

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე მეტია

<

ნაკლებია

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე ნაკლებია

>=

მეტია ან ტოლი

... ველის შიგთავსი კონკრეტებული გამსოახულებაზე მეტია ან ტოლია

<=

ნაკლებია ან ტოლი

... ველის შიგთავსი კონკრეტულ გამოსახულებაზე ნაკლებია ან ტოლია


LibreOffice ბრძანება

SQL ბრძანება

მნიშვნელობა

Condition is satisfied if...

IS EMPTY

IS NULL

ნულის ტოლია

... The value of the field is empty. For Yes/No fields with three states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

არ არის ცარიელი

... ველის სახელი არ არის ცარიელი

LIKE

(ჩანაცვლების ველი * სიმბოლოთა ნებისმიერი რიცხვისთვის

ჩანაცვლების ველი ? მხოლოდ ერთი სიმბოლოსთვის)

LIKE

(% ჩანაცვლების ველი სიმბოლოთა ნებისმიერი რიცხვისთვის

ჩანაცვლების ველი _ მხოლოდ ერთი სიმბოლოსთვის)

არ არის ელემენტი

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

* ან % ჩანაცვლების ველი სიმბოლოთა ნებისმიერი რაოდენობისთვის გამოიყენება. კითხვის ნიშანი (?) LibreOffice ინტერფეისში ან ქვედა ტირე (_) SQL მოთხოვნებში გამოიყენება ზუსტად ერთი სიმბოლოს აღსანიშნავად.

NOT LIKE

NOT LIKE

არ არის ელემენტი

... ველის სახელი არ შეიცავს კონკრეტულ გამოსახულებას

BETWEEN 10 AND 20

BETWEEN 10 AND 20

მდებარეობს [x,y] ინტერვალში

... ველის სახელი შეიცავს მნიშვნელობას, რომელიც მდებარეობებს x და y.მნიშვნელობებს შორის

BETWEEN 10 AND 20

BETWEEN 10 AND 20

არ მდებარეობს [x,y] ინტერვალში

... ველის სახელი შეიცავს მნიშვნელობას, რომელიც არ მდებარეობებს x და y.მნიშვნელობებს შორის

IN (a; b; c...)

გაითვალისწინეთ, რომ წერტილმძიმე გამოიყენება, როგორც გამყოფი მნიშვნელობათა ყველა ჩამონათვალში

IN (a, b, c...)

შეიცავს a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by an Or link. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

არ შეიცავს a, b, c...

... ველის სახელი არ შეიცავს ერთ-ერთს დაკონკრეტებულ გამოსახულებებიდან a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

მნიშვნელობა ჭეშმარიტია

... ველის სახელის მნიშვნელობა ჭეშმარიტია

= FALSE

= FALSE

მნიშვნელობა მცდარია

... ველის სახელის მნიშვნელობა მცდარია


მაგალითები

='Ms.'

აბრუნებს იმ ველის სახელებს,ველის შიგთავსით "Ms."

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

აბრუნებს ველთა სახელებს ველის შიგთავსით "give" და "gave".

LIKE 'S*'

აბრუნებს ველთა სახელებს ველის შიგთავსით "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

აბრუნებს ველთა სახელებს, რომლებშიც ველის შიგთავსის მნიშვნელობები 10-დან 20-მდეა. (ველები შესაძლოა იყოს, როგორც ტექსტური ასევე რიცხობრივი)

IN (1; 3; 5; 7)

აბრუნებს ველთა სახელებს 1, 3, 5, 7 მნიშვნელობებით. თუ ველის სახელი შეიცავს ელემენტის ნომერს, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ მოთხოვნა, რომელიც აბრუნებს კონკრეტული ნომრის მქონე ელემენტს.

NOT IN ('Smith')

აბრუნებს იმ ველთა სახელებს, რომლებიც არ შეიცავს "Smith".


მსგავსიგაუქმების თანმიმდევრობა: {escape 'escape-character'}

მაგალითი: მონიშნე * ელემენტიდან, სადაც ელემენტის სახელი მსგავსია *%' {escape '*'}

მაგალითი გაჩვენებთ ყველა ჩანაწერს, სადაც ელემენტის სახელი იწყება *-ით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ისეთი სიმბოლოების ძებნა, რომლებიც სხვა შემთხვევაში ინტერპრეტირებული იქნებოდა, როგორც ჩანაცვლების ველები, როგორიცაა *, ?, _, % ან წერტილი.

Outer Join გაუქმების ტანმიმდევრობა: {oj outer-join}

მაგალითი: მონიშნეთ Article.* {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}-დან

ტექსტურ ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

ტექსტური ველის შიგთავსზე მოთხოვნის გასაგზავნად, გამოსახულება უნდა მოათავსოთ ერთმაგ ბრჭყალებს შორის. განსხვავება ზედა და ქვედა რეესტრის ასოებს შორის დამოკიდებულია გამოყენებულ მონაცემთა ბაზაზე. LIKE, როგორც წესი მგრძნობიარეა რეესტრის მიმართ (თუმცა ზოგიერთი მონაცემთა ბაზისთვის ასე მკაცრად განსაზღვრული არ არის).

თარიღთა ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

თარიღი

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

{D'YYYY-MM-DD'}

დრო

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

თარიღი დრო

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


მაგალითი: მონიშნეთ {d '1999-12-31'} მსოფლიოდან. წლები

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

დიახ/არა ველებზე მოთხოვნის გაგზავნა

დიახ/არა ველებზე მოთხოვნის გასაგზავნად გამოიყენეთ შემდეგი სინტაქსი dBase ველებისთვის:

Status

მოთხოვნის კრიტერიუმები

მაგალითად

დიახ

dBase ცხრილებისთვის: არ უდრის არც ერთ მოცემულ მნიშვნელობას

=1 აბრუნებს ყველა იმ ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს აქვთ სტატუსი "Yes" or "On" (მონიშნული შავად),

არა

.

=0 აბრუნებს ყველა იმ ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს აქვთ სტატუსი "No" ან "Off" (მონიშვნის გარეშე).

ნული

IS NULL

IS NULL აბრუნებს ყველა ჩანაწერს, რომლისთვისაც დიახ/არა ველებს არც ერთი, დიახ ან არა, სტატუსი არ აქვთ (მონიშნული რუხად)


შენიშვნის ხატულა

სინტაქსი დამოკიდებულია გამოყენებული მონაცემთა ბაზის სისტემაზე. თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დიახ/არა ველები შეიძლება სხვანაირადაც იყოს განსაზღვრული (მხოლოდ 2 მდგომარეობა 3-ის ნაცვლად)


Parameter queries

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

გავრთხილების ხატულა

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


რჩევის ხატულა

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

პარმეტრის მოთხოვნა

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

რჩევის ხატულა

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL რეჟიმი

SQL აღნიშნავს "Structured Query Language" და აღწერს ინსტრუქციებს რელაციული მონაცემთა ბაზების გნახლებისა და ადმინისტრირებისთვის.

LibreOffice-ის შემთხვევაში არაა აუცილებელი SQL-ის ცოდნა მოთხოვნათა უმეტესობისთვის, რადგანაც თქვენ არ გჭირდებათ SQL-ის კოდის შეტანა. თუ თქვენ შექმნით მოთხოვნას მოთხოვნის დიზაინით,LibreOffice ავტომატურად გარდაქმნის თქევნს მოთხოვნებს SQL-ის შესაბამის სინტაქსზე. თუ დიზაინის ხედის ჩართვა-გამორთვის კლავიშის მეშვეობით თქვენ შეცვლით SQL -ის ხედს, დაინახავთ SQL-ის ბრძანებებს მანამდე შექმნილი მოთხოვნისათვის.

თქვენ საშუალება გაქვთ შექმნათ თქვენი მოთხოვნა პირდაპირ SQL-ის კოდით. გაითვალისწინეთ, რომ სპეციფიკური სინტაქსი დამოკიდებულია იმ მონაცემთა ბაზის სისტემაზე, რომელსაც თქვენ იყენებთ.

თუ SQL-ის კოდი ხელით შეგყავთ , შეგიძლიათ შექმნათ განსხვავებული მოთხოვნები, რომელთა პროგრამული მხარდაჭერა არ ხდება მოთხოვნის დიზაინისგრაფიკული ინტერფეისის მიერ. ეს მოთხოვნები უნდა შესრულდეს SQL-ის საკუთარი სინტაქსით.

SQL-ის ხედში SQL-ის ბრძანების პირდაპირ გაშვების ხატულაზე დაწკაპუნებით, თქვენ შეგიძლიათ ისეთი მოთხოვნის ფორმულირება, რომელიც არ არის დამუშავებული LibreOffice-ის მიერ.