დოკუმენტების გარდამქმნელი გვერდი 1

Specifies the type of Microsoft Office documents that will be converted.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#autopilotmsimport1 not found).


Microsoft Office

Microsoft Office-ის დოკუმენტების OpenDocument ფორმატში გარდაქმნა

Word-ის დოკუმენტები

Microsoft Word ფორმატის *.doc დოკუმენტების OpenDocument *.odt დოკუმენტებად გარდაქმნა.

Excel-ის დოკუმენტები

Microsoft Word ფორმატის *.doc დოკუმენტების OpenDocument *.odt დოკუმენტებად გარდაქმნა.

PowerPoint-ის დოკუმენტები

Microsoft Word ფორმატის *.doc დოკუმენტების OpenDocument *.odt დოკუმენტებად გარდაქმნა.

Create Log file

Creates a log file in your work directory showing which documents have been converted.

Continue to the next page of the დოკუმენტების გარდამქმნელი.