ფაქსის ოსტატი - სახელი და მდებარეობა

განსაზღვრავს შაბლონის სახელს და მდებარეობას.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#autopilotfax5 not found).


Template name

შეიყვანეთ ფაქსის შაბლონის სახელი.

...

Click to enter or select the complete path, including the file name of the fax template.

შექმენი ფაქსი ამ შაბლონიდან

Creates and saves the fax template, then opens a new fax document based on that template.

შაბლონში ცვლილებების ხელით შეტანა

Creates and saves the fax template, then opens the template for further editing.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა