ფაქსის ოსტატი - ქვედა კოლონტიტული

განსაზღვრავს ქვედა კოლონტიტულის მონაცემებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#autopilotfax4 not found).


სქოლიო

Specifies the text to be printed in the footer area.

Include only on second and following pages

Suppresses the footer on the first page of a multipage fax document.

დაურთე გვერდის ნომერი

ბეჭდავს გვერდის ნომერს ქვედა კოლონტიტულის არეალში.

ფაქსის ოსტატზე გადასვლა - სახელი და მდებარეობა