სამგანზომილებიანი პარამენტრები.

სამგანზომილებიანი პარამეტრების ხელსაწყოთა ზოლი აკონტროლებს მონიშნული სამგანზომილებიანი ობიექტების თვისებებს.

ექსტრუზიის ჩართვა/გამორთვა

მონიშნული ობიექტებისათვის სამგანზომილებიანი ეფექტის ჩარტვა და გამორთვა.

შეტრიალება ქვემოთ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს ქვემოთ ხუთი გრადუსით.

შეტრიალება ზემოთ

ყუუუმონიშნულ ობიექტს ატრიალებს ზემოთ ხუთი გრადუსით.

ატრიალებს მარცხნივ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს მარცხნივ ხუთი გრადუსით.

ატრიალებს მარჯვნივ

მონიშნულ ობიექტს ატრიალებს მარჯვნივ ხუთი გრადუსით.

სიღრმე

ხსნის ექსტრუზიის ღრმა ფანჯარას.

Select an extrusion depth.

ექსტრუზიის სიღრმის შეტანა.

მიმართულება

ხსნის ექსტრუზიის მიმართულების ფანჯარას.

მიმართულების მონიშვნა.

Select a perspective or parallel extrusion method.

განათება

ხსნის ექსტრუზიის განათებულ ფანჯარას.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

ზედაპირი

ხსნის ექსტრუზიის ზედაპირულ ფანჯარას.

Select a surface material or a wireframe display.

სამგანზომილებიანი ფერი

ხსნის ექსრუზიის ფერის ხელსაწყოს ზოლს.